دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران، رسالت اصلی انجمنهای دانشگاهی (آکادمیک/علمی) را ارتقای دانشی اعلام کرد که جامعه علمی و دانشگاهی آن را نمایندگی میکنند؛ و ماموریت اصلی انجمنهای حرفهای را نیز ارتقای جایگاه حرفهای اعضاء در جامعه دانست. وی در چارچوب این مرزبندی‎های پذیرفته و متعارف در سطح جهانی، اعطای گواهینامه "حرفهای" توسط یک انجمن "دانشگاهی" را اقدامی کاملاً نامتعارف اعلام کرد که به زعم وی نمونه مشابهی برای آن در جوامع معتبر جهان نمی‎توان یافت. وی علاوه‎براین، زمینه حرفه‎ای "مدیریت مالی" را اساساً فاقد وابستگی مستقیم با تئوری‎های مدیریت دانست و تصریح کرد که این زمینه حرفه‎ای در واقع ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با مفاهیم حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، گزارشگری مالی، تامین مالی (finance) و سرمایه‎گذاری دارد.
 
به گزارش روابط عمومی انجمن حسابداران خبره ایران، محسن قاسمی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران در گفت و گویی اختصاصی با این روابط عمومی که در واکنش به خبر اعطای گواهینامه حرفهای "مدیر مالی خبره" از سوی انجمن مدیریت ایران انجام داد، اظهار داشت: در همه جای دنیا تشکلهای تخصصی مردم‎نهاد (نادولتی) را میتوان به سه گروه عمده تقسیم کرد: انجمن‎های حرفه‎ای، انجمن‎های دانشگاهی، و انجمن‎های صنفی. وی رسالت اصلی انجمنهای دانشگاهی (آکادمیک/علمی) را ارتقای دانشی دانست که جامعه علمی و دانشگاهی آن را نمایندگی میکنند؛ و ماموریت اصلی انجمنهای حرفهای را نیز ارتقای جایگاه حرفهای اعضاء در جامعه اعلام کرد. او هدف اصلی انجمن‎های صنفی را نیز دفاع از حقوق صنفی شاغلان در آن صنف دانست.
 
دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران در ارتباط با انتشار خبر اعطای گواهینامه حرفهای "مدیر مالی خبره" از سوی انجمن مدیریت ایران گفت: حقیقتاً وقتی این خبر را شندیدم باور نکردم. ولی وقتی با مراجعه به وبگاه این انجمن صحت خبر برایم مسلم شد به شدت تعجب کردم. وی ادامه داد: همان طور که می‎دانیم انجمن مدیریت ایران یکی از انجمن‎های دانشگاهی (آکادمیک/علمی) ارزشمند و بسیار باسابقه و خوشنام کشور است. ولی به هیچ وجه یک انجمن حرفه‎ای نیست. وی تصریح کرد: محال ممکن است شما در هیچ جای دنیا بتوانید نمونه مشابهی پیدا کنید که یک انجمن دانشگاهی به صدور گواهینامه (Certificate) حرفه‎ای اقدام کند. در واقع، هیچ انجمن دانشگاهی در جهان ادعای این را ندارد که می‎تواند صلاحیت حرفه‎ای افراد حرفه‎ای را گواهی (Certify) کند.
 
صدور گواهینامه حرفه‎ای: یک فرایند حرفه‎ای/توسط افراد حرفه‎ای
قاسمی تصریح کرد: وقتی می‎گویم صدور گواهینامه حرفه‎ای توسط یک انجمن دانشگاهی اقدامی نامتعارف است، به این دلیل است که اولاً، این اقدام به هیچ وجه در چارچوب اهداف بنیادین انجمن‎های دانشگاهی نمی‎گنجد. ثانیاً، صدور گواهینامه حرفه‎ای یک فرایند است که حتما باید توسط یک تشکل حرفهای (و نه دانشگاهی) اداره و انجام و بر آن نظارت شود.
 
وی گفت: نقطه شروع این فرآیند، تعیین شرایط صدور گواهینامه حرفه‎ای توسط کارکشتگان آن حرفه است. قاعدتاً اگر هر چیزی در سر جای خودش باشد؛ اعضای یک انجمن دانشگاهی باید از بین افراد دانشگاهی (و نه حرفهای) باشند. بدیهی است که افراد دانشگاهی با همه جایگاه والایی که از نظر علمی در جامعه دارند ولی صلاحیت تعیین شرایط صدور یک گواهینامه حرفه‎ای را ندارند. وی افزود: در گام بعدی، بحث صلاحیت‎سنجی حرفه‎ای متقاضیان حرفه‎ای به میان می‎آید. یعنی وقتی شرایط احراز آن گواهینامه حرفه‎ای تعیین شد حالا بر مبنای آن شرایط احراز معین باید صلاحیت متقاضیان حرفه‎ای دریافت آن گواهینامه حرفه‎ای سنجیده شود. در این جا هم باز این کار باید توسط افراد حرفه‎ای (و نه دانشگاهی) انجام شود. مگر یک فرد دانشگاهی می‎تواند صلاحیت حرفه‎ای یک فرد حرفه‎ای را محک بزند؟ همان طور که نمی‎توان انتظار داشت که یک فرد حرفه‎ای بتواند صلاحیت دانشگاهی یک فرد دانشگاهی را بسنجد.
 
وی در ادامه گفت: گام مهم دیگر بحث نهادینه کردن Ethics(اخلاق حرفه‎ای) و انجام اقدامات انضباطی است. وی توضیح داد: این که یک تشکل حرفه‎ای یک گواهی‎نامه حرفه‎ای صادر کند فقط نقطه شروع است. این تشکل باید به جامعه اثبات کند که دارندگان این گواهینامه حرفه‎ای در ارائه خدمات حرفه‎ای خود به ذینفعان اخلاق حرفه‎ای را رعایت میکنند. ضمن این که باید این اطمینان نیز به جامعه داده شود که اگر عضوی اخلاق حرفه‎ای را زیر پا گذاشت، آن انجمن حرفه‎ای با آن عضو خاطی برخورد انضباطی قاطع خواهد کرد. انجام این کار نیز با توجه به سازوکارهای اجرایی که نیاز دارد از عهده یک انجمن دانشگاهی خارج است.
 
قاسمی در پایان این بخش از توضیحات خود افرود: دست آخر، یکی دیگر از ستون‎های یک گواهینامه حرفه‎ای معتبر اطمینان دادن از آموزش حرفه‎ای مستمر (CPE) دارندگان آن گواهینامه حرفه‎ای است. قاعدتاً یک انجمن دانشگاهی صلاحیت و ملزومات اجرایی این را ندارد که در این مورد نیز ورود کند. وی در جمع‎بندی توضیحات خود اظهار داشت: بنابراین، با جمیع جهات و توضیحات فوق می‎بینیم که صدور یک گواهینامه حرفه‎ای آن هم یک گواهینامه حرفه‎ای حیاتی و کلیدی در ساختار سازمان‎ها مثل "مدیر مالی خبره" توسط یک انجمن دانشگاهی (آن هم غیرمرتبط) کاری بسیار نامتعارف است.
 
مدیریت مالی زیرمجموعه حسابداری است؛ نه مدیریت
دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: این که می‎گویم انجمن مدیریت ایران یک انجمن دانشگاهی غیرمرتبط با زمینه حرفه‎ای مدیریت مالی است؛ به این دلیل است که متاسفانه سالها است که یک اشتباهی در کشور ما رخ داده است و آن این که عدهای گمان می‎کنند "مدیریت مالی" (Financial Management) زیرمجموعه علم مدیریت است. در حالی که این تصور کاملا نادرست است. وی تاکید کرد: علم مدیریت همان قدر با زمینه حرفه‎ای مدیریت مالی ارتباط دارد که مثلاً با مهندسی شیمی ارتباط دارد! شاید برخی استدلال کنند که یک مدیر مالی موفق باید آگاه به اصول و راهکارهای علم مدیریت باشد. این ادعای کاملاً درستی است. ولی دلیل نمی‎شود که با چنین استدلالی زمینه حرفه‎ای مدیریت مالی را زیرمجموعه و فرزند علم مدیریت بدانیم. وی با ذکر مثال مشابهی گفت: یک مهندس شیمی که مدیر یک پالایشگاه نفت می‎شود هم باید آگاه به اصول و راهکارهای علم مدیریت باشد. ولی ما هیچ گاه حتی به مخیله‎مان هم خطور نمی‎کند که زمینه حرفه‎ای مهندسی شیمی را زیرمجموعه علم مدیریت بدانیم. در واقع، ارتباط زمینه حرفه‎ای مدیریت مالی با علم مدیریت دقیقاً در چنین چارچوبی است.
 
وی ادامه افزود: مدیریت مالی به هیچ وجه منتج از تئوری‎های مدیریت نیست و کاملاً مرتبط با مفاهیم حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، گزارشگری مالی، تامین مالی (finance) و سرمایه‎گذاری است. از این رو، این تصور که مدیریت مالی یکی از زیرشاخههای علم مدیریت است، از اساس، تصور نادرستی است. وی در این ارتباط تصریح کرد: حتی Financeهم که در ایران به اشتباه "مدیریت مالی" ترجمه شده است هیچ ارتباطی به علم مدیریت ندارد. چرا که Financeاساساً زیرمجموعه و فرزند علم اقتصاد است.
 
انجمن مدیریت ایران/
طرح اعطای گواهینامه مدیر مالی خبره

گفتنی است، انجمن مدیریت ایران یکی از قدیمیترین انجمن‌های دانشگاهی (علمی) ایران است که از ۵ آذر ۱۳۴۷ تا کنون در راستای گسترش دانش مدیریت در ایران فعالیت میکند. این انجمن دانشگاهی اخیراً با اعلام شرایط "طرح اعطای گواهینامه مدیرمالی خبره" اعلام کرده است این گواهینامه حرفه‎ای را به برترین مدیران مالی اعطا میکند که تلاشها و اقدامات علمی و عملی آنان در سازمانها و شرکتها اثرات مطلوب و ماندگاری داشته است و توانستهاند دستاوردهای ارزشمندی داشته باشند. دریافت‎کنندگان این گواهینامه حرفه‎ای باید موفق به کسب حدنصاب 70 از 100 امتیاز (تحصیلات، مصاحبه، و تجربیات) شوند. حق‎عضویت صدور این گواهینامه حرفهای با اعتبار دو ساله مبلغ هفت میلیون ریال (هفتصد هزار تومان) اعلام شده است.

 
نرم افزار حسابداری تیپ