شامگاه روز دوشنبه، 12 بهمن 1394، نخستین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران عالی پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (مورخ30 دی 1394) با حضور اعضای منتخب این مجمع در محل دبیرخانه انجمن برگزار شد. در این جلسه، در اجرای ماده (1) آییننامه داخلی شورای عالی، انتخابات تعیین سمتهای شورای عالی انجمن انجام شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، شامگاه روز گذشته، دوشنبه، 12 بهمن 1394، در نخستین جلسه شورای عالی برگزارشده پس از مجمع عمومی عادی سالانه اعضاء (30 دی 1394)، در اجرای ماده (1) آییننامه داخلی شورای عالی (مصوب 21 اسفند 1385) انتخابات تعیین سمتهای شورای عالی انجمن انجام شد. بر این اساس، در اجرای ماده 29 اساسنامه انجمن (مصوب 23 تیر 1393)، رحمت‎اله صادقیان به سمت رئیس، یحیی حساس یگانه به سمت نایب رئیس، هوشنگ خستویی به سمت خزانه‎دار، و محسن قاسمی با حفظ سمت به عنوان دبیرکل انجمن به سمت دبیر جلسات شورای عالی انتخاب شد.
 
در آغاز جلسه، هوشنگ خستویی، به عنوان رئیس پیشین شورای عالی، نتایج انتخابات شورای عالی برگزارشده در مجمع عمومی عادی سالانه اعضاء مورخ 30 دی 1394 را قرائت کرد. وی در ادامه دستورجلسه، ضمن قدردانی از اعضای خارج‎شده از شورای عالی، به اعضای منتخب جدید شورای عالی تبریک و خیر مقدم گفت و در راستای تحقق اهداف و اعتلای نام انجمن و ارتقای جایگاه حرفه‎ای اعضاء در جامعه برای آنان آرزوی کامیابی روزافزون کرد. خستویی سپس، شرح مختصری در خصوص اقدامات در جریان و ناتمام انجمن ارائه کرد. وی در این ارتباط، پیگیری مراحل نهایی تملک آپارتمان برای دبیرخانه انجمن، تدوین و تصویب آییننامههای مورد نیاز برای اجرای اساسنامه جدید انجمن (مصوب 23 تیر 1393)، اجرایی کردن ماده (8) اساسنامه برای اعطای عناوین خبرگی، و تکمیل پروژه‎های در جریان انتشارات انجمن را از مهم‎ترین موارد مربوط دانست.
 
در ادامه جلسه، هوشنگ خستویی از تلاش‎های انجام‎شده توسط یکایک اعضای شورای عالی، دبیرکل، مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)، هیئت تحریریه و سردبیر مجله حسابدار، و کارکنان دبیرخانه انجمن، PACT، و مجله حسابدار در یک سال گذشته صمیمانه قدردانی کرد. وی مهمترین اقدامات انجام‎شده در یک سال گذشته را تملک آپارتمان برای دبیرخانه انجمن پس از چهل و اندی سال و تصویب تغییرات مورد نیاز در اساسنامه انجمن پس از قریب به 24 سال دانست و اعلام کرد اکنون از اعضای محترم شورای عالی می‎خواهم که فرد دیگری را به سمت رئیس شورای انجمن انتخاب کنند. پس از سخنان هوشنگ خستویی، یکایک اعضای شورای عالی ضمن قدردانی صمیمانه از یک عمر خدمات تاثیرگذار و تلاش‎های بی‎وقفه وی در طول چهار دهه گذشته برای اعتلای نام انجمن و تحقق اهداف آن، به اتفاق آراء، رحمت‎اله صادقیان را به عنوان رئیس شورای عالی برای دوره پیش رو پیشنهاد و سپس انتخاب کردند.
 
در ادامه دستور جلسه، در ارتباط با تعیین اعضای رابط شورای عالی در کارگروهها ( موضوع تبصره بند (ت) ماده 34 اساسنامه) مصوب شد با توجه به این که طبق بند (پ) ماده 34 اساسنامه (مصوب 23 تیر 1393) تشکیل کارگروه‎های لازم برای کمک به پیشبرد اهداف انجمن از اختیارات شورای عالی است، گزارشی در ارتباط با کارگروه‎های پیشنهادی توسط دبیرکل تهیه و جهت بررسی و تصویب به جلسه آینده ارائه شود.
 

در پایان جلسه، برنامه زمانبندی پیشنهادی محسن قاسمی، دبیرکل و دبیر جلسات شورای عالی، برای برگزاری جلسات شورای عالی در یک سال آینده به تصویب رسید. مطابق این برنامه زمانبندی، جلسات شورای عالی دوشنبه هر دو هفته یک بار ساعت 17:30، از 12 بهمن 1394 تا 27 دی 1395 (24 جلسه) برگزار خواهد شد.

 
نرم افزار حسابداری تیپ