یکمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 12 بهمن 1394 با حضور همه اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.در این جلسه مصوبات کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل مبنی بر اعطای عنوان «حسابدار مستقل» به چهار تن از اعضای انجمن مورد تصویب قرار گرفت.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در یکمین جلسه شورای عالی پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (مورخ 30 دی 1394) که شامگاه روز گذشته، دوشنبه 12 بهمن 1394، در محل دبیرخانه انجمن تشکیل شد، مصوبات جلسه مورخ 11 بهمن 1394 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل مبنی بر اعطای عنوان «حسابدار مستقل» به آقایان: 1) مرتضی فلاح، 2) جلیل بدراق نژاد، 3) رضا دیلم‌صالحی، و 4) سیدمحمد سیدمدیحی مورد تصویب قرار گرفت.

 
نرم افزار حسابداری تیپ