دوشنبه، 19 بهمن 1394، صفحه رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در " اینستاگرام" (Instagram)، با هدف انتشار تصاویر مرتبط با انجمن، راه اندازی شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، با راهاندازی صفحه رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در "اینستاگرام" (Instagram) این پس تصاویر مرتبط با انجمن علاوه بر وبگاه انجمن از طریق این شبکه اجتماعی در دیدرس اعضاء و دیگر علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
 
در این ارتباط گفتنی است، صفحه رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در "اینستاگرام" (Instagram) به صورت عمومی ایجاد شده است. بنابراین، همه اعضای انجمن و دیگر علاقهمندان می توانند با مراجعه به نشانی https://www.instagram.com/iica_irتصاویر بهاشتراک گذاشته شده توسط انجمن را مشاهده کنند.

 
نرم افزار حسابداری تیپ