هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی فهرست پذیرفتهشدگان آزمون حسابدار رسمی 1394 را اعلام کرد. مطابق این فهرست، 25 تن از اعضای انجمن موفق به قبولی در آزمون حسابدار رسمی 1394 شدند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، امروز، یکشنبه مورخ 25 بهمن 1394، فهرست 110 پذیرفته‎شده در آزمون حسابدار رسمی 1394از سوی هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی اعلام شد. مطابق فهرست اعلام شده، 25 تن از اعضای انجمن به شرح زیر موفق به قبولی در آزمون حسابدار رسمی 1394 شدند:

1.      ندا احمدی­ کامه ­علیا

2.       ناصر اکبری

3.       حسن ایمانی­ نوجانی

4.       احمد بذرافشان­ دلیجانی

5.       محمود پارسائی

6.        مرتضی حسن­ زاده

7.       بهرام حشمتی

8.       محسن حمیدیان

9.      رسول دوازده ­امامی

10.    محمدحسین سراج­ شیروان

11.    رامین شاهعلی زاده

12.    سعید شعبانی

13.   ابراهیم صادقی

14.   مهدی علی­ حسینی

15. مصطفی فضلی

16.   بیژن کریمی

17.   مهدی کوکبی

18.  مهدیه متقی­ الحق

19.   مسعود محمدپور

20.   جواد محمدنژاد

21.   علی­ اصغر محمودزاده

22.  عاطفه مرادی

23.   حسین مومنی­ هرندی

24.    ابراهیم میرزائی

25.   مهدی یاری

 
بدین وسیله ضمن تبریک به اعضای گرانمایه فوق، برای این عزیزان آرزوی توفیق روزافزون داریم.

 
نرم افزار حسابداری تیپ