هفته نخست اردیبهشتماه؛ شماره 289، اردیبهشت 1395 مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) با موضوع محوری «حسابرسان و پولشویی» از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در روزهای آغازین اردیبهشتماه، دویست و هشتاد و نهمین شماره «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، با موضوع محوری «حسابرسان و پولشویی» به مدیر مسئولی دکتر مهدی تقوی و سردبیری پرویز صداقت از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد. در این شماره مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:
پیشخوان:
·         مسير آتي توسعه انجمن حسابداران خبره ايران |رحمتاله صادقيان
·         اوراق پانامايي: تناقض رفتار حرفهاي و مسئوليت شهروندي |پرويز صداقت
 
نمای نزدیک: پول‎شویی و حسابرسان
·         در يک نگاه
·         مبارزه با پولشويي به حرفه حسابرسي مقتدر نياز دارد |مصطفي ديلمي پور
·         عزم ملي براي بهبود رتبه ايران در مبارزه با پولشويي |علي رحماني
·         حسابرسان مستقل در خط مقدم مبارزه با پولشويياند |سيد محمد علوي
·         عدم شفافيت معضلي فراگير است |حسن حاجيان
 
نظرگاه:
·         ريسکهاي اجراي استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي |عليرضا آقايي قهي
·         چشمانداز حرفه حسابرسي داخلي در پرتو حرکت به سمت استانداردهاي بينالمللي |حجت اسماعيل زاده و فرزاد ناظم
·         تبصره دو مادهي 97 قانون مالياتهاي مستقيم: از تصويب تا اجرا |حميدرضا سعادت سعادتآبادي
 
 
 
نگره:
·         حسابداري کارآگاهي: ديروز، امروز، فردا |گردآوري و ترجمه: احمد احمدي و محسن آسيابان
 
فراسوی مرزها:
·         بررسي ساختار و فعاليتهاي فدراسيون بينالمللي حسابداران (IFAC) |قدرتالله طالبنيا |محمد محمدي
·         خبرهايي از جهان حسابداري|امير معنوي مقدم
  
اخبار انجمن:
·        اعضای جدید
·        حسابداران مستقل
·        موسسات حسابرسی
·        اشتراک مجله

علاقهمندان میتوانند تصویر روی جلد، شناسنامه، و فهرست مطالب این شماره را از این پیوند دریافت کنند.

 
نرم افزار حسابداری تیپ