دبیرخانه اجرایی سی و هفتمین همایش سراسری انجمن حسابداران خبره ایران با عنوان «اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم: در عرصه عمل» که در روز سه شنبه، 11 خرداد 1395، در محل سالن همایشهای رازی برگزار خواهد شد، با صدور اطلاعیهای از انجام هماهنگی با جامعه حسابداران رسمی ایران برای منظور کردن امتیاز حضور در این همایش برای آموزش حرفه ای مستمر حسابداران رسمی و کارکنان حرفه ای تحت استخدام آنان خبر داد.

 
 
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه صادره از سوی دبیرخانه اجرایی سی و هفتمین همایش سراسری انجمن حسابداران خبره ایران به شرح زیر است:
 
اطلاعیه شماره (3) دبیرخانه اجرایی سی و هفتمین همایش سراسری انجمن حسابداران خبره ایران
«اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم: در عرصه عمل»، سه شنبه، 11 خرداد 1395، سالن همایشهای رازی
 
بدین وسیله به اطلاع حسابداران رسمی و کارکنان حرفه ای تحت استخدام آنان میرساند، با توجه به هماهنگی انجام شده با جامعه حسابداران رسمی ایران، حضور حسابداران رسمی و کارکنان حرفه ای تحت استخدام آنان در این همایش حائز دریافت امتیاز آموزش حرفه ای مستمر است. بدیهی است، مطابق روال گذشته، به همه شرکت‎کنندگان در همایش گواهی‎نامه حضور اعطاء خواهد شد.
 
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی و ثبت نام می توانند به صفحه  http://iica.ir/37th مراجعه کنند.
 
اطلاعیه های قبلی:

 
نرم افزار حسابداری تیپ