این یادداشت توسط دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران و با هدف آشنایی اعضای گرامی و دیگر علاقه‎مندان با پروژه بازنگری و به‎روزرسانی نشریه مرجع و معتبر «مدیریت ریسک بنگاه – چارچوب یکپارچه» (COSO-ERM: 2004) منتشر میشود. نقل تمام یا بخش‎هایی از این یادداشت با ذکر منبع (به نقل از وبگاه انجمن حسابداران خبره ایران) بلامانع است.

 

دوره انجام پروژه: 2014 تا 2016
کمیته سازمانهای حامی مالی کمیسیون تردوی (COSO)، در اکتبر 2014 از راهاندازی پروژه بازنگری و بهروزرسانی نشریه مرجع و معتبر «مدیریت ریسک بنگاه – چارچوب یکپارچه» (2004)‌ خبر داد. چارچوبی که طی بیش از یک دهه گذشته، به عنوان معتبرترین و مورد وثوق‎ترین چارچوب مدیریت ریسک به طور گسترده توسط مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکتها و سازمانهای سرتاسر جهان برای تقویت توانایی سازمان برای اداره کردن عدم قطعیتها، تعیین میزان ریسک قابل قبول، و بهسازی درک از فرصتهای تلاش برای حفظ و افزایش ارزش ذینفعان مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 

مجری پروژه:  PwC

COSOاجرای پروژه به‎روزرسانی این چارچوب مدیریت ریسک را به موسسه پرایس واتر هاوس کوپرز (PwC) واگذار کرده است. PwCنیز بازنگری و به‎روزرسانی این چارچوب را بر مبنای نظرات دریافتی از هیئت مدیره COSO، شورای مشورتی آن، و طیف گستردهای از ذینفعان مشارکتکننده در نطرخواهی آنلاین انجام شده از اکتبر تا دسامبر 2014 و از آن زمان تا کنون انجام داده است.

 

تغییرات اصلی انجام‎شده

ویرایش به‎روزشده این چارچوب، با عنوان جدید «مدیریت ریسک بنگاه – همترازسازی ریسک با استراتژی و عملکرد» (Risk Management — Aligning Risk with Strategy and Performance) منتشر شده است. عنوان جدید این چارچوب، نشاندهنده افزایش اهمیت رابطه بین استراتژی و عملکرد بنگاه در چارچوب مدیریت ریسک بنگاه است.  پیش‎نویس بهروزشده این چارچوب، چشماندازی از مفاهیم و کاربردهای فعلی و در حال تکوین مدیریت ریسک بنگاه را در اختیار خوانندگان قرار میدهد. COSOبر این باور است که چارچوب به‎روزشده منافع قابل توجهی را برای سازمانها فراهم خواهد کرد؛ به عنوان مثال، بینش عمیقتری را نسبت به استراتژی و نقش مدیریت ریسک بنگاه در تدوین و اجرای استراتژی، تقویت همترازسازی بین عملکرد سازمانی و مدیریت ریسک بنگاه، و مطابقت انتظارات از راهبری و نظارت فراهم میکند. در این بهروزرسانی، به سیر تکاملی مدیریت ریسک بنگاه و نیاز به سازمانهایی که رویکرد خود را برای اداره کردن ریسک در محیط پیچیده تجاری امروز بهبود میبخشند مورد توجه قرار گرفته شده است.

 

در این پیش‎نویس به‎روزشده تعاریف اصلی ریسک و مدیریت ریسک بنگاه، و همچنین، اجزای مدیریت ریسک بنگاه بهروز شدهاند. یکی از مهمترین  اصلاحات انجام شده، معرفی 23 اصل در قالب 5 جزء جدید است که سیر تکاملی تئوری و عمل مدیریت ریسک را منعکس میکند (شکل زیر). هیئت مدیره COSOبر این باور است که تعریف دوباره اجزاء و اصول، رهنمودی را در تمامی سطوح طراحی، پیادهسازی، و اجرای رویههای مدیریت ریسک بنگاه برای مدیریت فراهم خواهد کرد.

 

 

ویدئوی توضیحات اعضای تیم به‎روزرسانی در PwC

سه نفر از اعضای تیم بهروزرسانی این چارچوب در PwCشامل، دنیس چیزلی رئیس مشاوره ریسک بخش جهانی، آسیا اقیانوسیه، و آمریکای PwC(رئیس تیم به‎روزرسانی چارچوب)، هلن کیتز مدیر مشاوره ریسک بخش ایالات متحده آمریکای PwCو فرانک مارتینز مدیر بیمه ریسک بخش کانادای PwC، در یک ویدئو (به مدت پنج دقیقه و سی ثانیه) به ارائه توضیحاتی مفید و مختصر درباره این پروژه و تغییرات اصلی انجام‎شده در این چارچوب می‎پردازند. علاقه‎مندان می‎توانند این ویدئو را در کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات (این پیوند) ببینند.

 

 

نظرخواهی عمومی COSOدرباره پیش‎نویس چارچوب بهروزشده

COSOاز عموم علاقهمندان در سرتاسر جهان دعوت کرده است از 15 ژوئن 2016 (همزمان با 26 خرداد 1395) دیدگاههای خود درباره این چارچوب بهروزشده را اظهار کنند (اینجا). علاقهمندان میتوانند پرسشها و پاسخهای متداول (FAQs) درباره این چارچوب بهروزشده، شامل جزئیات پروژه بهروزرسانی و مهمترین اصلاحات انجامشده، را از وبگاه COSO(اینجا) دریافت کنند. مهلت ارسال نظرات تا 30 سپتامبر 2016 (همزمان با 9 مهر 1395) اعلام شده است.

 

روش دریافت پیش‎نویس چارچوب بهروزشده

علاقهمندان میتوانند با مراجعه به وبگاه COSO(اینجا)، و پس از تکمیل پرسشنامه مربوطه، ویرایش بهروزرسانیشده نشریه «مدیریت ریسک بنگاه – همترازسازی ریسک با استراتژی و عملکرد» (خلاصه و متن کامل) را دریافت کنند.

 
نرم افزار حسابداری تیپ