رحمتاله صادقیان، رئیس شورای عالی انجمن، با صدور آگهی اعضای انجمن را برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) فراخواند. گفتنی است، نوبت دوم مجمع که با حضور هر تعداد از اعضای انجمن رسمیت خواهد یافت، در روز سهشنبه، 28 دی 1395، ساعت 17:00، در محل تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تهران، بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع بزرگراه چمران، ابتدای پل نصر (گیشا)  برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن آگهی منتشره در روزنامه‎های کثیرالانتشار انجمن (اطلاعات و دنیای اقتصاد) مبنی بر دعوت اعضای انجمن برای شرکت در نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه اعضاء به شرح زیر است:
 

    آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه     

  اعضای انجـمن حسـابداران خبـره ایــران   

                        (نوبت دوّم)                           


با توجه به عدم احراز حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه، بدینوسیله از اعضای گرانمایه انجمن دعوت میشود در نوبت دوم مجمع مذکور که ساعت 17:00 روز سهشنبه 28 دی 1395 در محل تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تهران، بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع بزرگراه چمران، ابتدای پل نصر (گیشا) برگزار خواهد شد، حضور بههم رسانند.

 

دستور جلسه:

1استماع گزارش شورای عالی درباره عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور 1395

2استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1395

3تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1395

4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

5انتخاب بازرس اصلی و بازرس علیالبدل

6. انتخاب اعضای اصلی و اعضای علیالبدل شورای عالی

7 . دیگر موضوعهایی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است

 

رحمتاله صادقیان

رئیس شـورای عالی

 

   انتخابات اعضای شورای عالی   

با توجه به این که در سال جاری سه نفر از اعضای شورای عالی -  آقایان (به ترتیب الفبا): مهدی سوادلو، اسفندیار گرشاسبی، و محمد منیری- از  شورای عالی خارج میشوند؛ اعضای واجد شرایط انجمن، در صورت تمایل، می‎توانند کاندیداتوری خود یا عضو دیگری را برای حضور در انتخابات شورای عالی به صورت کتبی به دبیرخانه انجمن اعلام فرمایند.

 

طبق اساسنامه، اعضای شورای عالی از بین اعضایی انتخاب میشوند که حداقل سه سال سابقه عضویت در انجمن دارند. هنگامی که شریک یا کارمند استخدامی یک موسسه حرفهای عضو شورای عالی است شخص دیگری از آن موسسه حرفهای نمیتواند نامزد عضویت در شورای عالی شود. همچنین، در مواردی که از یک موسسه حرفهای چند نفر نامزد عضویت در شورای عالی باشند، تنها یک نفر که نسبت به نامزدهای دیگر آن موسسه حرفهای رای بیشتری دارد، میتواند به عضویت شورای عالی درآید. در هر حال، عضویت بیش از یک نفر از اعضای یک موسسه حرفهای در شورای عالی؛ یا انتخاب بازرسان از بین اعضای شاغل در موسسه حرفهای که یک نفر از آن موسسه عضو شورای عالی است، مجاز نیست. اکثریت اعضای اصلی شورای عالی باید عضو خبره باشند. مادامی که این اکثریت احراز نشده باشد؛ به ترتیب آراء، از عضو علیالبدل خبره برای جایگزینی آخرین عضو اصلی که خبره نیست دعوت بهعمل میآید.

  فهرست نامزدهای واجد شرایط    
  شرکت در انتخابات شورای عالی  

آخرین فهرست نامزدهای واجد شرایط شرکت در انتخابات شورای عالی سال جاری در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است.
 

   تذکر مهم: لازم به ذکر است، طبق اساسنامه، اعضایی در مجامع عمومی اعضای انجمن دارای حق رای هستند که بدهی بابت حقعضویت نداشته باشند.   

 

 
نرم افزار حسابداری تیپ