شماره بهمن 1395 مجله «حسابدار» (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) هفته پایانی بهمنماه از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در دویست و نود و هشتمین شماره «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران که با موضوع محوری «گزارش عملکرد سالانه انجمن براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1395» و «گزارش سي و هشتمين همايش انجمن با موضوع پيادهسازي استانداردهاي بين‎المللي گزارشگري مالي (IFRS) در شبکه بانکي کشور» هفته پایانی بهمن‎ماه 1395 منتشر خواهد شد مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:

 

پیشخوان:

 • ابهامات و چالشهاي کاربرد استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي در بانکها | ابراهيم نوروزبيگي
 • هدفهاي گوناگون و ارگانهاي متقاطع: عدم ضرورت ايجاد سازمان نظام مالي | مجيد ميراسکندري

 

نمای نزدیک:‌
در نماي نزديک این شماره، متن چهار سخنراني از مجموعه سخنرانيهاي ارائهشده در سيو هشتمين همايش انجمن با موضوع پيادهسازي استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي (IFRS) در شبکه بانکی کشور، به شرح زیر، ارائه ميشود:

 • بحران شفافيت در گزارشگري مالي بانكهاي ايران: تحليل آسيبشناسانه | احمد بدري
 • گزارشگري مالي قسمتهاي عملياتي بانکها بر مبناي IFRS| محسن غلامرضايي
 • گزارشگري مالي تسهيلات بر مبناي IFRS و مقررات بانکي | محمود عبدلي
 • اقلام بااهميت صورتهاي مالي بانکها بر مبناي IFRS| ابراهيم نوروزبيگي

 

IFRS:

 • پذيرش استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي، فرصتي براي واحد حسابرسي داخلي | سيد محمد باقرآبادي، مجيد دميرچي
 • پيامدهاي اقتصادي استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي | الهکرم صالحي

 

کنکاش:

 • مقايسه روشهاي مختلف محاسبه اجتناب مالياتي | داريوش فروغي، محمد زماني بختياروند و مسلم طهماسبي

 

 فراسوی مرزها:

 • خبرهايي از جهان حسابداري | امير معنوي مقدم

 

اخبار انجمن:

 • گزارش سالانه عملکرد انجمن حسابداران خبره ايران براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1395
 • اعضای جدید
 • حسابداران مستقل
 • موسسات حسابرسی
 • اشتراک مجله

 

علاقهمندان میتوانند تصویر روی جلد، شناسنامه، و فهرست مطالب این شماره را از این پیوند دریافت کنند.

 

اخبار مرتبط:

 
نرم افزار حسابداری تیپ