مطابق فراخوان صادر شده از سوی دبیرکل انجمن، با توجه به مصوبه شورای عالی انجمن، مقرر شده است مشارکت اعضای انجمن برای فعالیت در کارگروههای تخصصی هفت‎گانه انجمن از طریق صدور فراخوان عمومی جلب شود. از این رو، اعضای علاقهمند به فعالیت در هر یک از این کارگروهها می‎توانند درخواست خود را از طریق تکمیل فرم ارائه شده (حداکثر تا 18 اسفند 1395) به دبیرخانه انجمن اعلام کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در پی مصوبه جلسه مورخ 8 اسفند 1395 شورای عالی انجمن، محسن قاسمی دبیرکل انجمن با صدور فراخوان عمومی اعضای علاقهمند انجمن را به فعالیت در کارگروههای تخصصی انجمن فراخواند. متن کامل فراخوان صادر شده به شرح زیر است:

 

فراخوان اعلام آمادگی برای

عضویت در کارگروه‎های انجمن حسابداران خبره ایران

 

نظر به این که مطابق مصوبه جلسه مورخ 8 اسفند 1395 شورای عالی انجمن مقرر شده است مشارکت اعضای انجمن برای فعالیت در کارگروه‎ها از طریق صدور فراخوان عمومی جلب شود؛ بدین وسیله از اعضای علاقه‎مند به فعالیت در هر یک از کارگروه‎های انجمن (به شرح زیر) درخواست می‎شود مراتب تمایل خود را از طریق تکمیل فرم زیر به اطلاع دبیرخانه انجمن برسانند.

  • کارگروه پذیرش و آزمون اعضاء (رابط شورای عالی: مصطفی باتقوا)
  • کارگروه آموزش حرفه‎ای (رابط شورای عالی: عبدالرضا تالانه)
  • کارگروه پژوهش (رابط شورای عالی: یحیی حساس یگانه)
  • کارگروه همایش (رابطان شورای عالی: رحمت‎اله صادقیان / منصور شمس احمدی)
  • کارگروه انتشارات (رابط شورای عالی: سعید جمشیدی‎فرد)
  • کارگروه روابط عمومی و امور بین‎الملل (رابطان شورای عالی: غلامحسین دوانی / امیر ابراهیم‎زاده)
  • کارگروه مقررات و رهنمودها (رابط شورای عالی: هوشنگ خستوئی)

 

درخواست‎های دریافتی بلافاصله در اختیار رابط شورای عالی در کارگروه مربوط قرار داده خواهد شد. اعضای پیشنهادی هر کارگروه پس از انتخاب از بین افراد علاقه‎مند واجد شرایط، توسط رابط شورای عالی، به جلسه آینده شورای عالی پیشنهاد خواهد شد؛ و در صورت تایید، به عنوان اعضای هر کارگروه منصوب خواهند شد. گفتنی است، فرصت اعلام درخواست‎ها تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه، 18 اسفند 1395 خواهد بود.

 

محسن قاسمی

دبیرکل

 

دانلود فرم «اعلام آمادگی برای مشارکت در کارگروهها»

 
نرم افزار حسابداری تیپ