در شماره شهریور 1390: گفت‌وگوی مجله حسابدار با غلامرضا سلامی از پایه‎گذاران و از تأثیرگذارترین اعضای انجمن حسابداران خبره ایران طی چهار دهه گذشته منتشر شد

تصویر جلد مجله حسابدار، شماره 234، شهریور 1390

غلامرضا سلامی از پایهگذاران و از تأثیرگذارترین اعضای انجمن حسابداران خبره ایران طی چهار دهه گذشته بوده است. وی پس از انقلاب 1357 تا کنون در رهبری انجمن حضوری پرثمر و تقریباً بیوقفه داشته است. نزدیک به 25 سال به عنوان عضو و بیش از 6 دوره - یعنی بیش از 15 سال - در مقام رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران خدمت کرده است. تاکنون هیچ گاه از انجمن جدا نبوده است. اکنون در اثر تلاش‌های او و همکارانش انجمن بیش از پنج هزار عضو دارد و بزرگ‌ترین تشکل حرفه‌ای حسابداران کشور است و نمانام یا برِند انجمن حسابداران خبره ایران در نزد دولت، ذینفعان و عموم مردم دارای شهرت و نیک‌نامی است. اینها همه ماحصل کوشش‌های سلامی و همگامانشان در چهار دهه گذشته است. به گفته یکی از دوستانش سلامی مردی برای تمام فصول انجمن بوده است. با هم گفت‌وگویی را که خبرنگار مجله حسابدار در شماره 234 این ماهنامه – شهریور 1390 - با وی ترتیب داده است می‌خوانیم (در این پیوند).

 
نرم افزار حسابداری تیپ