در آیین گرامیداشت روز حسابدار: از غلامرضا سلامی به پاس یک عمر کار حرفه‌ای برای ارتقای حرفه حسابداری ایران به عنوان «چهره ماندگار حسابداری ایران در سال 1392» تقدیر شد

«آيين گراميداشت روز حسابدار سال 1392»، به میزبانی انجمن حسابداران خبره ايران و جامعه حسابداران رسمي ايران، به عنوان اعضاي پيوسته فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آيفک)، 17 آذر 1392، در هتل ارم تهران برگزار شد. در این مراسم باشکوه، از غلامرضا سلامی، رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ايران و جامعه حسابداران رسمي ايران، به پاس یک عمر کار حرفه‌ای برای ارتقای حرفه حسابداری ایران به عنوان «چهرده ماندگار حسابداری ایران» تقدیر شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، اجراي اين بخش از مراسم روز حسابدار سال جاری را رضا مستاجران، دوست و همکار نزديک سلامي، بر عهده داشت. وي در سخناني با تبريک روز حسابدار، گفت: امشب از غلامرضا سلامي تجليل خواهد شد. او خدمات بسياري به حرفه حسابداري ايران ارائه کرده است. من به نمايندگي از انجمن حسابداران خبره ايران گزارشي از عملکرد و خدمات سلامي در چهار دهه گذشته ارائه خواهم داد.

 

مستاجران افزود: بيش از 15 سال است که من به همراه آقاي سلامي و چند دوست ديگر مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) را راهاندازي کردهايم. در اين مدت، او بدون هيچ چشمداشتي همواره در صحنه حسابداري بوده است. غلامرضا سلامي متولد بهمن 1324 است. در 1345 وارد دانشکده حسابداري و امور مالي دانشگاه صنعت نفت شد. در 1350 کارشناسيارشد خود در حسابداري را گرفت. در 1353 همزمان با راهاندازي انجمن حسابداران خبره ايران به عضويت آن درآمد. در 1356 با دريافت عنوان حسابدار رسمي به عضويت کانون حسابداران رسمي ايران (سابق) درآمد. پس از انقلاب 1357 به همراه ديگر دوستان خود چراغ انجمن را روشن نگاه داشت. وي در 1380 نيز پس از راهاندازي جامعه حسابداران رسمي ايران در مقام رئيس شوراي عالي خدمات ارزندهاي ارائه کرد.

 

مستاجران در ادامه گفت: پس از انقلاب کل اعضاي انجمن حسابداران خبره ايران به 200 تن هم نميرسيد. جناب سلامي تعريف ميکرد در نخستين مجمع عمومي انجمن بيشتر از 30 نفر حضور نداشتند. در حالي که هم اکنون خوشبختانه بيش از 6000 عضو در انجمن داريم.

 

مستاجران افزود: سلامي 6 دوره رئيس شوراي عالي انجمن بوده است و بيش از 25 سال نيز به عنوان عضو در شوراي عالي خدمت کرده است. وي همچنين در 2 دورهي متوالي عضو هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي بوده است. او در اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم نيز از اعضاي موثر بوده است. ضمن اين که، به عنوان يکي از سه عضو گروه سه نفره، تدوين نهايي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران را نيز بر عهده داشته است. سلامي همچنين در گروه کارشناسي اصلاح قانون تجارت و هيات داوري خصوصيسازي نيز عضويت داشته است. علاوه بر همهي اين مشارکتهاي ارزنده، در چند دعواي بزرگ حقوقي که در دادگاه بينالمللي لاهه رسيدگي ميشد غلامرضا سلامي يکي از اعضاي موثر هيات کارشناسي ايراني بود که در همهي آن دعاوي موفق به اثبات حقانيت طرف ايراني شد.

 

مستاجران در پايان معرفي غلامرضا سلامي گفت: وي هم‏اکنون عضو شوراي سياستگذاري است و سال‏ها عضو هيات تحريريهي مجلهي حسابدار بوده است. همچنين، در ماهنامهي اقتصاد ايران نيز در شوراي سياستگذاري عضويت دارد. ضمن اين که تا کنون، بيش از 200 مقاله در موضوعات حسابداري، حقوق تجاري، و اقتصاد از وي در روزنامهها و نشريات گوناگون منتشر شده است. علاوه بر اين، وي سابقهي تدريس در موسسات آموزش عالي و حرفهاي متعددي را نيز در کارنامهي خود دارد.

 

مستاجران افزود: اگر بخواهيم مشارکت و اثرگذاري وي در حرفهي حسابداري ايران را بيان کنيم ميتوانيم بگوييم سلامي از معدود اشخاصي است که در طول زندگي حرفهاي خود بهخوبي توانسته است حرفهي حسابداري را به جامعهي اقتصادي و مالي ايران بشناساند. به طوري که به عنوان مثال اکنون در اقتصاد ايران کم‏تر کسي است که انجمن حسابداران خبرهي ايران را نشناسد.

 

در اين مراسم اعلام شد غلامرضا سلامي به عنوان اولين مشاور وزير در تاريخ ايران در حوزهي حسابداري، حسابرسي و راهبري شرکتي انتخاب شده است.

 

همه تلاش حرفه حسابداري در راستاي سالمسازي و شفافسازي اقتصاد جامعه و پيشرفت ايران است

پس از سخنان مستاجران، غلامرضا سلامي به جايگاه رفت و در سخناني گفت: افتخار ميکنم ايرانيام، و افتخار ميکنم حسابدارم؛ و همکاران خوبي مثل شما دارم. از همهي کساني که اين لطف را در حق من کردند سپاسگزاري ميکنم. از همهي دوستاني که در انجام اين وظيفهي بزرگ سهيم بودهاند نيز صميمانه تشکر ميکنم. هنوز انجمن و جامعه در جايگاه اصلي خود قرار نگرفتهاند. ميطلبد جوانترها اين جايگاه را ارتقا دهند و حرفه را به حق اصلياش برسانند. حرفهاي که همهي تلاش آن در راستاي سالمسازي و شفافسازي اقتصاد جامعه و پيشرفت ايران است.

 

شخصا فکر ميکنم غلامرضا سلامي چهره ماندگار حسابداري ايران است

در ادامه اين مراسم حسين عبده تبريزي به جايگاه رفت و پس از ايراد سخناني متن تقديرنامهي اعطايي انجمن حسابداران خبرهي ايران به غلامرضا سلامي را خواند. عبده تبريزي در سخنان خود گفت: سه ويژگي هر حسابدار در آقاي سلامي به معناي کامل وجود دارد: اخلاق، استقلال حرفهاي، و علاقه به توسعه بيشتر و حسابداري را وسيلهاي براي اين کار دانستن. شخصا فکر ميکنم سلامي چهره ماندگار حسابداري ايران هستند.

 

متن کامل گزارش «آيين گراميداشت روز حسابدار سال 1392» در شماره 261، آذر 1392، مجله حسابدار (این پیوند) در دسترس علاقه‎مندان است.

 

 
نرم افزار حسابداری تیپ