دوشنبه 14 بهمن 1392، در نخستین جلسه شورای عالی که پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 30 دی 1392 برگزار شد، در راستای اجرای مفاد ماده 30 اساسنامه، ابوالقاسم فخاریان به عنوان رئیس، شهریار دیلم صالحی به عنوان نایب رئیس، منصور شمس احمدی به عنوان خزانه ‌دار، و فرزام زمانی به عنوان منشی شورای عالی انتخاب شدند.

 
نرم افزار حسابداری تیپ