دوشنبه 14 بهمن 1392، در نخستین جلسه شورای عالی در ارتباط با برگزاری مجمع عمومی فوق‎العاده (نوبت سوم) مورخ 16 بهمن 1392، برای تصویب تغییرات پیشنهادی اساسنامه، با توجه به شرایط نامساعد جوی و بارندگی شدید برف و یخبندان و نظر به این که طبق اساسنامه حضور دست کم 10 درصد اعضا برای رسمیت یافتن نوبت سوم مجمع عمومی فوق ‎العاده ضروری است، مقرر شد این نوبت مجمع لغو شود و برگزاری مجمع در ماههای آغازین سال 1393 برنامه‎ ریزی شود.

 
نرم افزار حسابداری تیپ