دوشنبه 14 بهمن 1392، در نخستین جلسه شورای عالی در ارتباط با پروژه قابل ارائه به فدراسیون بین المللی حسابداران (ایفک) مقرر شد مطالعه ‎ای زیر نظر شورای عالی با موضوع "مقایسه تطبیقی استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS)" انجام شود. در این ارتباط عباس شجاعی به عنوان رابط شورای عالی و مسئول پیگیری و گزارش به جلسات آینده شورای عالی برگزیده شد. در پایان جلسه، مصوبه جلسه مورخ 8 بهمن 1392 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش عضویت 40 تن از متقاضیان به تایید شورای عالی رسید.  

 
نرم افزار حسابداری تیپ