هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای عمومی (PCAOB) به ازریابی مجدد برنامههای خود برای ایجاد دوباره گروههای مشاوره برون سازمانی، پس از آخرین کشمکشهای رخ داد در شرکت های حسابرسی، پرداخت.

در اوایل ماه جاری،کمیسیون بورس و اوراق بهادار به طوری ناگهانی رئیس PCAOB، ویلیام دونکه را به دلیل شکایات در زمینههای مقررات زدایی در PCAOB، کاهش اقدامات اجرایی، عدم ملاقات با گروه‌های مشاوره برون سازمانی ، اخراج کارکنان قدیمی و اتهامات بر مبنای رفتار تبعیض‏آمیز برکنار کرد. گزارش شده است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار تحقیقات در مورد دونکه را آغاز کرده و دان دسپارت ، یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان سرپرست PCAOB انتخاب شده است، اما رئیس جدید کمیسیون بورس، گری چنسلر، قصد دارد تمامی اعضای هیئت مدیره را جایگزین کند.

در پاسخ به شکایات، مبنی بر اینکه برگزاری جلسات گروههای مشاوره برون سازمانی و گروه مشاوره سرمایهگذاران توسط  هیئت مدیره بعد از سال 2018 متوقف شده است، PCAOB در ماه مارس اعلام کرد که در صدد است تا گروه مشاوره استاندارد جدیدی ایجاد کند تا از این طریق به ذینفعان فرصت تعامل با هیئت مدیره را بدهد. این گروه از چهار جایگاه برای نمایندگان جامعه سرمایهگذاران، چهار جایگاه برای متخصصان حسابرسی، سه جایگاه برای اعضای کمیته حسابرسی یا مدیران، پرسنل نظارت بر گزارشگری مالی و دانشگاهیان یا سایر افراد با دانش تخصصی و همچنین تعدادی از نمایندگان منصوب در این دو سال تشکیل شده است. اما با توجه به تحولات اخیر در هیئت مدیره، PCAOB روز سه شنبه اعلام کرد این برنامه را متوقف کرده است.

دسپارت، یکی از اعضای هیئت مدیره، از کارکنان PCAOB خواسته تلاشهای خود را برای جلب مشارکت ذینفعان، از جمله بازنگری در ساختار و عضویت در گروه مشاوره، مجددا مورد ارزیابی قرار دهند.

دسپارت روز سه شنبه در بیانیهای اعلام کرد: "بسیار مهم است که ما به دنبال نظام جامع و متنوعی از دیدگاهها و نظرات باشیم تا بتوانیم به بهترین نحو کار نظارتی خود را اطلاع‏رسانی کرده و ماموریت خود را در زمینه حمایت از سرمایهگذاران پیش ببریم." "با توجه به بازخوردهای دریافتی و تأمل روی فعالیت مان در بسیاری از زمینهها، از جمله تعامل با جامعه سرمایهگذاران، به اعتقاد من ارزیابی مجدد مسیر فعلی برای اطمینان از حضور همه ذینفعان در این نشست و شنیده شدن صدای آنها، بسیار حائز اهمیت است. ”

در نتیجه، PCAOB مراحل نامزدی برای عضویت در گروه مشاوره استانداردها را متوقف کرده و هیئت مدیره چنین اظهار کرده که نامزدهایی که تا کنون ارائه شدهاند پس از تکمیل مجدد چارچوب و ترکیب گروه‏های مشاوره، مورد بررسی قرار می‏گیرند و امکان وجود درخواست‏ از سوی تعداد نامزدهای بیشتر محتمل است.

دسپارت افزود: "ما از همه کسانی که به عنوان نامزد برای اشتراک دیدگاه خود با هیئت مدیره قدم برداشته‏اند قدردانی میکنیم. همینطور، آنها و سایر ذینفعان را تشویق می کنیم مادامی که ما در تلاش مضاعف برای ارتقاء خود هستیم، همچنان در همکاری با ما مساعدت کنند."

https://www.accountingtoday.com/news/pcaob-hits-pause-on-setting-up-new-outside-advisory-groups

 
نرم افزار حسابداری تیپ