كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا اعلام كرد، قوانین حاکم بر برنامه‌ي افشاي تخلفات خود را اصلاح كرده است. اصلاح قوانين افشاي تخلفات مكانيزمي را برای افشاگران تخلفات با پاداش بالقوه‌ ي كم‌ تر از 5 میلیون دلار، تحت شرايط خاص، فراهم مي‌ كند. اين موضوع درحالي است كه تقریباً 75 درصد پاداش افشاگران تخلف دربازه‌ ي كم‌ تر از 5 ميليون دلار قرار مي‌ گيرد. از اين پس، مبلغ جايزه‌ ي افشاگران تخلفات منحصراً بر اساس معيارهايي كه در قوانين اعلام شده توسط كميسيون بورس و اوراق بهادار تعيين شده است، تاييد و پرداخت مي‌ شود. جی کلایتون ، رئیس كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا اعلام كرد، افشاگران معمولاً در گزارش دادن اطلاعات خود به كميسيون ريسك‌ هاي حرفه‌ اي و شهرت را متحمل مي‌ شوند و كميسيون متعهد مي‌ شود که برای انجام این ريسك‌ ها و مشاركت در فعاليت‌ هاي بازدارنده‌ ي تخلفات به آن‌ ها پاداش پرداخت نمايد. اصلاحات قوانين پرداخت پاداش به افشاگران تخلف به كميسيون کمک مي‌ کند تا مبالغ پاداش بیش‌ تری را با سرعت بیش‌ تر در اختیار افشاگران قرار دهد. اصلاحات قوانين افشاگري تخلفات 30 روز پس از ثبت فدرال لازم الاجرا خواهد بود.
 
https://www.journalofaccountancy.com/news/2020/sep/sec-amends-rules-whistleblowers-shareholder-proposals.html
 

نمایندگی فروش مبنا