هيات استانداردهاي بين المللي حسابرسي و اطمينان بخشي طرح مباحثه‌اي را با هدف جمع آوري ديدگاه‌هاي طیف وسیعی از ذی‌نفعان در اکوسیستم گزارشگری مالی، در مورد نقش حسابرسان در مقوله‌ي ارزيابي تداوم فعاليت و تقلب آغاز كرده است. این نهاد استانداردگذار در تلاش است تا تفاوت بین ادراکات عمومی درباره‌ي نقش حسابرس و مسئولیت‌های وي در رابطه با صورت‌های مالی را کشف کند. به اين ترتيب با آغاز نظرسنجي از ذي‌نفعان، به دنبال دريافت دیدگاه‌هاي افراد پيرامون اين موضوع است كه آيا  در مورد تقلب و تداوم فعاليت شکاف انتظار وجود دارد، اين شكاف شامل انواع شكاف‌هاي دانش، عملکرد و تکامل است. همچنين به دنبال يافتن راه‌هايي براي كاهش اين شكاف‌هاست. از ذی‌نفعان خواسته شده است تا مشخص نمايند آیا استانداردهای حسابرسی موجود مربوط به تقلب و تداوم فعاليت براي پاسخ به سرعت تغيير در محيط گزارشگري خارجي، نياز به به روزرساني دارند يا خير، و اگر اين نياز وجود دارد بايد در چه زمینه‌هایی باشند. هيات استانداردهاي بين المللي حسابرسي و اطمينان بخشي اذعان مي‌كند بازخوردهاي جمع آوری شده، تصمیمات مربوط به اقدامات بعدی در مورد این موضوعات را شكل مي‌دهد. رئيس هيات استانداردهاي بين المللي حسابرسي و اطمينان بخشي بيان كرد، مسائل مربوط به تقلب و تداوم فعاليت به طور مستمر در حال گسترش هستند، از اين رو به عنوان حوزه‌هايي مطرح می شوند که براي افزايش اعتماد به حسابرسي‌ها نیاز به توجه و بهبود بالقوه دارند. اين دو موضوع در صدر اولویت‌های استراتژیك و برنامه‌هاي کاری هيات استانداردهاي بين المللي حسابرسي و اطمينان بخشي است که اخیراً صادر شده است. این طرح مباحثه گامی مهم در درک نیازهای استفاده كنندگان گزارش‌های مالی، چگونگی تأثیر تغییرات محیط گزارشگری مالی بر نقش حسابرسان در زمينه‌هاي تقلب و تداوم فعاليت و محدودیت‌های استانداردهای موجود است. نظرسنجي از ذي‌نفعان و مشورت خواهي پيرامون موضوعات مطرح شده تا 21 ژانويه‌ي 2021 ادامه دارد.
 
 
لینک خبر
https://www.accountancydaily.co/iaasb-examine-going-concern-expectation-gap
 

نمایندگی فروش مبنا