در جلسه‌ی مجمع بین المللی تنظیم‌کنندگان استانداردهای حسابداری، نهادهای استانداردهاگذار حسابداری کانادا، آلمان ، ژاپن ، انگلستان و ایالات متحده در مورد چشم انداز گزارشگری مالی مربوط به اقلام نامشهود به بحث و تبادل نظر پرداختند. پنج نهاد تنظیم کننده‌ی استاندارد دریافتند که حتی در گروه 5 عضوی آن‌ها نیز دیدگاه‌های مختلفی در مورد حسابداری اقلام نامشهود وجود دارد. برخی تفاوت ميان ارزش دفتری و ارزش بازار واحدتجاری را مشکل می‌دانند، برخی معتقدند تفاوت ميان ارزش دفتری و بازار مشکلی است که می‌تواند با افشای اطلاعات حل شود، بعضی دیگر اذعان كردند مشکلی در تفاوت میان ارزش دفتری و ارزش بازار وجود ندارند. هدف از برگزاری این جلسه به تعادل رساندن دیدگاه‌های جایگزین برای حمایت از مسائل مطرح شده از سوی جامعه‌ی حسابداری و ایجاد محرکی برای تحقیقات دانشگاهی مربوطه است. کریستین بوتوسان، عضو هیات مدیره‌ی هیات انجمن حسابداران مالی، با اشاره به دیدگاه کسانی که معتقدند در تفاوت میان ارزش دفتری و ارزش بازار مشکلی وجود دارد، نیاز به وجود راهکارهایی برای حل و فصل مشکل از طریق شناخت اقلام نامشهود را مطرح نموده است. استدلال های وی شامل موارد زیر است:
·       ناتوانی در شناخت اقلام مهم دارایی‌های نامشهود، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و عملکرد مالی را کم‌تر از واقع بیان می‌کند. 
·       ناتوانی در شناخت موارد مهم دارایی‌های نامشهود، مربوط بودن صورت‌های مالی را کاهش می‌دهد. 
·       شناخت برخی اقلام بهتر از عدم شناخت آن‌هاست، چالش‌های اندازه گیری نباید مانع شناخت شوند و همچنین نگرانی‌های مربوط به قابلیت تأیید نباید مانع شناخت شوند.
وی  همچنین در مورد مبانی اندازه گیری و کاربرد آن‌ها در اندازه‌گیری دارایی‌های نامشهود اظهار نظر کرد و  بین دارایی‌های مبادله‌اي که به صورت مستقل استفاده می‌شوند و به راحتی قابل تبدیل به وجه نقد هستند و دارایی‌های در حال استفاده که به صورت ترکیبی استفاده می شوند و به راحتی به وجه نقد تبدیل نمی شوند، تفاوت قائل شد. بوتوسان خاطرنشان کرد که اکثر اقلام نامشهود  از نوع در حال استفاده هستند و مبنای اندازه گیری مربوطه باید بهاي تاریخی یا بهاي جایگزینی باشد. با این حال، اين نوع بهايابي دشوار است. به همین ترتیب، تعیین ارزش منصفانه دارایی‌های نامشهود نيز دشوار است زیرا دارایی های نامشهود منحصر به فرد هستند. مدير هيات استانداردهاي حسابداري كانادا نيز دیدگاه کسانی که معتقدند مشکلی وجود ندارد یا مشکلی وجود ندارد که با افشای اطلاعات اضافی قابل حل نباشد، را مورد بررسي تحليلي قرار داد. وی خاطرنشان کرد، تحقیقات نشان می دهد تفاوت ميان ارزش دفتري و ارزش بازار مربوط بودن اطلاعات مالی را کاهش نمی‌دهد و هدف صورت‌های مالی نشان دادن ارزش بازار واحد تجاري نیست. وي مزایای افشای اجباری و داوطلبانه را بررسی و خاطرنشان كرد كه افشای اجباری می‌تواند مورد حسابرسي قرار گیرد و قابل مقایسه و يكنواخت باشد. اما افشای داوطلبانه انعطاف پذیری بیش‌تری ایجاد می‌کند و امکان افشای اطلاعات بیش‌تر را فراهم می کند. وی در مورد افشای احتمالی موارد زیر را ذکر کرد:
·      ارائه‌ي اطلاعات تفکیک شده در مورد مخارج سرمایه‌ي فکری (اقلام نامشهود آينده نگر)
·      ايجاد یک طبقه‌ي اضافی برای فعالیت‌های نامشهود در صورت جریان وجوه نقد
·      ايجاد صورت دارایی‌های نامشهود یا جریان سرمایه فکری
·      انعكاس مخارج مرتبط با اقلام نامشهود در يادداشت‌هاي توضيحي
وی پیشنهاد كرد، بهتر است واحدهاي تجاري خارج از صورت‌های مالی فعالیت‌های نامشهود را به بحث در مورد استراتژی‌ها و اهداف سازمانی پیوند دهند و آن را با معیارهای سرمایه‌ي انسانی تكمیل كند.
 
 
لینک خبر
https://www.iasplus.com/en/news/2020/09/intangibles

نمایندگی فروش مبنا