کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در مورد پذیرش اصلاحات مربوط به الزامات دیرینه‌ی خود در مورد استقلال حسابرسان رای داد، تا به عنوان بخشی از برنامه‌ی تسهیل مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در سال‌های اخیر، محدودیت حاکم بر روابط بین حسابرسان و مشتریان آن‌ها را کاهش دهد.
 
 در اطلاعیه‌ی مربوط به این تغییرات، کمیسیون اعلام کرد كه كارکنان کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا طی سال‌های گذشته دریافتند كه برخی از روابط و خدمات باعث نقض فنی قوانین استقلال می‌شود که کمیته‌های حسابرسی را به بررسی‌های بالقوه و وقت گیر ملزم نموده و مستلزم صرف وقت و توجه بسیاری از سوی حسابرسان  و کمیته‌های حسابرسی خارج از تلاش‌های آنان برای حمایت از سرمایه گذاران است.
 
دسامبر گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا پیشنهاد تغییر در قوانین استقلال را مطرح کرد. اصلاحات نهایی که اخیراً تصویب شد الزامات استقلال حسابرسان را طوری تغییر می‌دهد که روابط و خدمات خاصی را ارزیابی می‌نماید که ممکن است استقلال و بی‌طرفی حسابرسان را تهدیدکند.


جی کلایتون، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، در بیانیه‌ای اذعان کرد، اصلاحات امروز نشان دهنده‌ی دیدگاه دیرینه‌ی این کمیسیون نسبت به این موضوع است که حسابرسی باید توسط یک متخصص مستقل، بی طرف و ماهر صورت گیرد تا به حفاظت از سرمایه‌گذار و اعتماد سرمایه‌گذار کمک ‌کند. الزامات به روز شده‌ی استقلال حسابرسان با افزایش تمرکز مشتریان، کمیته‌های حسابرسی و حسابرسان در زمینه‌هایی که ممکن است استقلال و بی‌طرفی حسابرس را تهدید کند، حمایت از سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. الزامات جدید همچنین با افزایش تعداد موسسات حسابرسی واجد شرایط که یک ناشر بورسی می‌تواند انتخاب کند، رقابت و کیفیت حسابرسی را بهبود می‌بخشد.


این تغییرات از سال 2003 تاکنون اساسی‌ترین تغییرات در قوانین استقلال حسابرس است، اگرچه سال گذشته تغییراتی در تعریف مشتری حسابرسی اعمال شد تا برخی از نهادهای وابسته را هنگام تصمیم‌گیری درباره‌ی مواردی که استقلال حسابرس را مختل می‌سازد، مستثنی نماید.


دو عضو کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، آلیسون هرن لی و کارولین آ. کرنشاو، در بیانیه‌ای مشترک از اقدام کمیسیون برای کاهش بیش‌تر محدودیت‌ها انتقاد کردند. آن‌ها بیان کردند این برای دومین بار است که در فاصله‌ی زمانی نسبتاٌ کوتاه قوانین استقلال حسابرسان تسهیل می‌شود. در میان سایر تغییرات، قوانین جدید  یک استاندارد شفاف را جایگزین استانداردی می‌کند که به حسابرسان در هنگام ارزیابی استقلال خود اختیار بیش‌تری می‌دهد و ریسک بیش‌‌تری را هنگام استفاده‌ی نادرست یا ناهماهنگ از آن به همراه دارد. علاوه بر این، طبق قوانین نهایی، هیچ مکانیسمی برای اطمینان از این موضوع وجود ندارد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و سرمایه‌گذار بتوانند نحوه‌ی انجام این ارزیابی‌ها توسط حسابرسان را ببینند. البته همان‌طور که در سال‌های اخیر اغلب رخ داده است، این تغییرات مطلوب سرمایه‌گذاران نیست.
اصلاحات نهایی تعاریف شرکت یا شخص وابسته به مشتری و شرکت سرمایه‌گذار را برای پرداختن به برخی از روابط با اشخاص وابسته، از جمله اشخاص تحت کنترل مشترک تغییر می‌دهد. همچنین تعریف دوره‌ی حسابرسی و تعامل حرفه‌ای را اصلاح خواهد کرد تا دوره‌ی بازبینی را برای شرکت‌های آمریکایی که قصد عمومی شدن را دارند برای انطباق با الزامات استقلال، از سه سال به یک سال تقلیل دهد.


در این اصلاحات عبارت سهامداران عمده نیز با مفهوم مالکان منتفع با نفوذ قابل ملاحظه، جایگزین خواهد شد. به این ترتیب یک قانون جدید جایگزین می‌شود که نقض‌های سهوی استقلال را که در نتیجه‌ی ادغام یا تحصیل ایجاد می‌شود، از بین می‌برد.


کلایتون این تغییرات را ساده و به نفع بازارهای سرمایه عنوان کرد. وی در بیانیه‌ای اظهار کرد، قوانین استقلال حسابرس ما گسترده و محدود كننده هستند، اگرچه باید این‌گونه باشند، زیرا حتی نقض استقلال ظاهری نیز می‌تواند اعتماد را سست کند. با این حال، به دلیل تکامل بازارها، قوانین گسترده و محدود کننده می‌توانند پیادهای منفی ناخواسته‌ای را به همراه داشته باشند. در این حالت، قوانین محدودکننده ممکن است به شکل منفی بر رابطه‌ی نزدیک و مهم حسابرس و صاحب‌کار تأثیر بگذارد. اصلاحات ساده ​​و به روز رسانی شده بدون کاهش تعهدات استقلال حسابرس و صاحب‌کار، تأثیرات سوء بر انتخاب حسابرس را کاهش داده یا از بین می‌برد. چنین تغییراتی برای تداوم کارایی و بهره‌وری قوانین مرتبط با استقلال حسابرس مهم است.


با این حال، آلیسون هرن لی و کارولین آ. کرنشاو ادعا می‌کنند که تغییر قوانین استقلال حسابرسان را به خطر می‌اندازد و مخالف آن هستند. آن‌ها معتقدند اگرچه منطقی است که هر چند وقت یکبار عملکرد قوانین خود را ارزیابی کنیم و در صورت لزوم آن‌ها را بر اساس نیاز به روز نماییم، اما ما نگران هستیم که عقربه‌ی استقلال حسابرسان فقط در یک جهت حرکت کرده است، و این جهت به سمت تسهیل استانداردها و کاهش شفافیت باشد. این دو اذعان کردند این تغییرات فرصت بیش‌تری برای خطا و عدم اطمینان در استانداردهای استقلال حسابرسان ایجاد کرده و قابلیت مشاهده‌ی نحوه‌ی ارزیابی حسابرسان را كاهش می‌دهد.
 

لینک خبر:
https://www.accountingtoday.com/news/sec-loosens-auditor-independence-rules