شوراي گزارشگري مالي انگلستان در گزارش اخير خود تحت عنوان بهبود حسابرسي‌ها در سال 2020، خواستار تلاش مضاعف حسابرسان براي برطرف كردن ضعف‌ها و عدم يكنواختي در كيفيت حسابرسي‌ها است.

 اين مسئوليت، در شرايط عدم اطمينان‌هاي اقتصادي بي‌سابقه‌ي متاثر از ويروس كوويد 19 از اهميت بيش‌تري نيز برخوردار شده است. نتايج بررسي كيفيت حسابرسي‌ها در آخرين دوره‌ي بازرسي‌ها بسيار متناقض بوده است. از 130 مورد حسابرسي مورد بازرسي 49 مورد آن نياز به بهبود قابل ملاحظه داشته است. چالش ارزيابي قضاوت‌هاي مدیریت واحدهاي مورد رسيدگي، رایج ترین نقص حسابرسی‌ها در تمام بازرسی‌ها بوده است. اگرچه به دست آوردن شواهد پشتیبان برای قضاوت‌های آینده نگر واقعاً  دشوار است، اما بازرسی‌ها نشان داد در موارد زیادی،حسابرسان فقط فرضیات مدیریت را تأیید می کنند ، بدون این‌که آن‌ها را به چالش بکشند. سلامت و انعطاف پذیری بازار حسابرسی نیز یکی از محورهای اصلی در اين گزارش بود. در بازار حسابرسي انگلستان، 350 شركت برتر بورسي انتخاب‌هاي محدودي براي به رسيدن به حسابرسي‌هاي باكيفيت دارند و تسلط بيگ فور بر بازار حسابرسي اين كشور، از ريسك‌هاي رايج اين بازار است. ديويد رول رئيس بخش نظارت بر بازار حسابرسي شوراي گزارشگري مالي انگلستان در اين باره اذعان كرد، حسابرسان نقش كليدي در اطمينان بخشي به اطلاعات گزارش‌هاي مالي سالانه‌ي مورد نياز استفاده كنندگان دارند. علی رغم وجود نمونه‌هایی از حسابرسی‌هاي خوب، حسابرسان هنوز به شكل يكنواخت استانداردهاي كيفي حسابرسي را رعايت نمي‌كنند. در اين ميان كوويد 19 بر اهمیت گزارشگری مالی با کیفیت بالا، در کنار حسابرسی كه مديريت را به چالش مي‌كشد و دقیق است، تأکید کرده است.
 
 لینک خبر:
https://www.pqmagazine.com/covid-19-strengthens-need-for-audit-improvement/