شورای گزارشگری مالی (FRC) انگلستان سه مجموعه اصلاحیه در استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی انگلستان و ایرلند صادر کرده است.  این اصلاحات برخی موضوعات محوری را مورد توجه قرار داده و هماهنگی لازم را با استانداردهای بین المللی حفظ می‌کند. این اصلاحات عبارتند از:

  •    اصلاحیه‌ی استاندارد گزارشگری مالی 101: تاریخ الزام اجرای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره‌ی 17 تا دو سال دیگر به تعویق افتاده است. بر اساس اصلاحیه‌ی استاندارد گزارشگری مالی 101 تعریف نهاد واجد شرایط تغییر یافته و به طور موثر به بیمه گذاران اجازه می‌دهد تا برای دو سال دیگر به استفاده از استاندارد گزارشگری مالی 101  ادامه دهند. تاریخ الزام اجرای تجدید نظر شده برای نهادهای واجد شرایط طبق تعریف جدید ، از اول ژانویه‌ی 2023 یا پس از آن شروع می‌شوند.
  •  اصلاحیه‌ی استانداردهای گزارشگری مالی 102 و 105: اصلاحیه‌ي استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره‌ی 16 در مورد حسابداری معافیت‌های پرداخت اجاره در دوران کووید 19 بود که توسط هیات استانداردهای بین المللی حسابداری مطرح شد تا اجاره‌کننده بتواند ارزیابی نماید آیا می‌تواند معافیت پرداخت‌های اجاره در دوران کووید 19 را به عنوان تعدیل قرارداد اجاره در نظر بگیرد يا خير. اصلاحیه‌ی استانداردهای گزارشگری مالی 102 و 105مربوط به معافیت پرداخت اجاره در دوران کووید 19، الزامات روشنی را برای شناسایی تغییرات در پرداخت اجاره‌های عملیاتی ناشی از معافیت‌های دوران کووید 19 در طول دوره‌های تغییر به صورت سیستماتیک در نظر گرفته است. این اصلاحات برای دوره‌های مالی که از اول ژانویه 2020 یا بعد از آن شروع می شوند لازم الاجراست. اگرچه اجرای زودهنگام مجاز خواهد بود.
  •   اصلاحیه‌ی استاندارد گزارشگری مالی 104: اصلاحات مربوط به فرض تداوم فعالیت ، که الزامات مربوط به مبنای تداوم فعالیت حسابداری در مورد گزارش‌های مالی میان دوره‌ای را شفاف کرده و بهبود می‌بخشد. این اصلاحات برای دوره‌های مالی میان دوره‌ای که از 1 ژانویه‌ی 2021 یا پس از آن شروع می‌شوند لازم الاجراست. اجرای زودهنگام نیز مجاز خواهد بود.لینک خبر:
https://www.accountancydaily.co/cch_uk/tat/news_012681_ukireaccstdsud