هيات استانداردهاي حسابرسي انجمن حسابداران رسمي آمريكا استانداردی را پیشنهاد كرده است كه به فعالان حرفه‌ي حسابرسي درباره‌ي حسابرسی برآوردهاي مدیریت از ارزش منصفانه‌ي ابزارهای مالی، از جمله در مورد استفاده از كار كارشناسان و خدمات قیمت گذاری، راهنمایی‌هاي بیش‌تری ارائه مي‌دهد.
 بيانيه‌ي استاندارد پيشنهادي شامل اصلاحیه‌هاي بخش 501 ، 540 و 620 مربوط به استفاده از كار كارشناسان و استفاده از اطلاعات قیمت گذاری كسب شده از منابع اطلاعات خارجی است. بيانيه‌ي استاندارد پيشنهادي درخصوص موارد ذيل راهنمايي ارائه مي‌دهد:
 

  •  درصورت استفاده از بيانيه‌ي استاندارد حسابرسي شماره‌ي 143 تحت عنوان حسابرسي برآوردهاي حسابداري و افشاهاي مرتبط، هنگامی که مدیریت از کار كارشناس در برآورد حسابداری استفاده كرده است، اين بيانيه‌ راهنمایی‌های پیشرفته‌اي را برای ارزیابی کار كارشناس انتخاب شده توسط مديريت ارائه کرده است ؛
  • در مورد استفاده از اطلاعات قیمت گذاری هنگام ارزیابی برآورد مدیریت مربوط به ارزش منصفانه ابزارهای مالی و
  • هنگام استفاده از كار كارشناس توسط حسابرس


گفتني است پس از تكميل فرآيند نظرخواهي اين بيانيه‌ي استاندارد حسابرسي منتشر خواهد شد و منجر به اصلاح بخش‌هاي 501 و 620 بيانيه‌ي استاندارد حسابرسي شماره‌ي 122 مي‌شود. تریسی هاردینگ حسابدار رسمي و رئيس هيات استانداردهاي حسابرسي انجمن حسابداران رسمي آمريكا در اين‌باره اذعان نمود، پس از اتمام پروژه های اخیر در مورد شواهد و برآوردهای حسابرسی، بازخوردهايي دریافت کردیم که نشان مي‌دهد راهنمایی‌هاي بیش‌تر در مورد حسابرسی ارزش منصفانه‌ي ابزارهای مالی، با تمرکز ویژه بر استفاده از خدمات قیمت گذاری، مفید خواهد بود. همچنین اكنون زمان مناسب برای مدرن کردن استانداردهای مربوط به استفاده‌ي مدیریت و حسابرس از كار كارشناسان فرا رسيده است، زیرا این موضوع به دلیل ادامه‌ي پیچیدگی فرآيند گزارشگری مالی امروزه در حال رایج شدن است.لینک خبر:
https://www.journalofaccountancy.com/news/2020/nov/asb-proposal-auditing-of-fair-value-estimates-of-financial-instruments.html