هیات استانداردهای حسابداری مالی در حال بررسی تاریخ الزام اجراي استاندارد حسابداری بیمه بلندمدت به مدت یک سال و تسهيل پذيرش زودهنگام آن است. ماه گذشته، اعضاي هيات استانداردهاي حسابداري مالي در پاسخ به تغییرات ناشی از فراگیری ويروس همه‌گير كوويد 19 به تعويق تاريخ الزام اجراي  اين استاندارد راي دادند. براي شركت‌هاي ثبت شده در كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا به استثنای شرکت‌های گزارشگر کوچک‌تر که توسط کمیسیون تعریف شده است، اين استاندارد  از 15 دسامبر 2022  و  براي دوره‌های موقت پس از اين تاريخ، لازم الاجرا خواهد بود. اما برای واحدهاي تجاري دیگر ، این استاندارد برای دوره‌هاي مالی که پس از 15 دسامبر 2024 شروع می‌شود و دوره‌های موقت پس از 15 دسامبر 2025، لازم الاجرا خواهد بود. هيات استانداردهاي حسابداري مالي در پاسخ به تغییرات ناشی از فراگیری ويروس كوويد 19 ، تاريخ الزام اجراي استانداردهاي مختلف از قبيل استاندارد اجاره‌ها، زيان‌هاي اعتباري و همچنين شناسايي درآمد را نيز به تعويق انداخته است. استاندارد بيمه‌ي بلندمدت در اصل يك پروژه‌ي بااهميت هيات استانداردهاي حسابداري بين المللي براي همگرايي استاندارد بيمه طبق اصول عمومي پذيرفته‌ي حسابداري آمريكا و استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي است. استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي به اندازه‌ي اصول عمومي پذيرفته‌ي حسابداري آمريكا، در اين زمينه راهنما ندارد. اگرچه هر دو هيات سرانجام راه‌هاي جداگانه‌اي را طي كردند، به عنوان نمونه هیات استانداردهای حسابداری مالی ترجيح داد بر بهبود هدفمند قراردادهاي بيمه‌ي بلندمدت مانند بيمه‌ي عمر متمركز شود. هيات استانداردهاي حسابداري مالي برای شرکت‌هایی که قصد دارند استاندارد جدید را پيش از تاريخ جديد به كارگيرند، باهدف تسهیل در به‌كارگيري اولیه و تشویق در تسريع ارائه‌ي اطلاعات بهتر به سرمایه گذاران، شرايط انطاف پذيرانه‌اي را در نظر گرفته است. به عنوان نمونه شركت‌هاي بيمه به جاي دو دوره‌ي مالي قبل، تنها ملزم به تجديد ارائه‌ي يك دوره‌ي مالي قبل شده‌اند. تعويق در تاريخ الزام اجراي استاندارد بيمه دو هدف دارد، اولاً شرکت‌های بیمه که تحت تأثیر ويروس همه گیر قرار دارند با در اختيار داشتن يك سال ديگر براي استفاده از استاندارد از زمان كافي برخوردار خواهند بود كه موجب اطمينان بخشي  از كيفيت بالاي به كارگيري استاندارد، مي‌شود. ثانياً، با کاهش هزینه‌ها و پیچیدگی‌ها، شرکت های بیمه در مسیر گذار به استاندارد جديد تا تاریخ الزام اجرا موفق خواهند بود.لینک خبر:
https://www.accountingtoday.com/news/fasb-delays-and-eases-insurance-accounting-standard