به نقل از لندن رويترز، نهادهاي ناظر و راهبري شركتي در انگلستان خواستار تغيير قوانین جهانی برای بهبود نحوه‌ي گزارشگري شرکت‌ها به سرمایه گذاران در مورد چگونگی ارتباط فعالیت‌های آن‌ها با تغییرات آب و هوا و کاهش انتشار کربن، هستند. تغییرات آب و هوایی می‌تواند ارزش دارایی‌ها را كاهش دهد یا شركت‌ها را در معرض زيان‌هاي ناشي از تغييرات آب و هوا مانند سیل قرار دهد، اما هيچ گونه الزامات جهانی و يكنواختي برای کمک به سرمایه گذاران براي ارزيابي اين موضوع در ترازنامه‌ي شرکت وجود ندارد. شورای گزارشگری مالی (FRC) اخيراً نتايج بررسي خود از نحوه‌ي برخورد شركت‌ها و حسابرسان آن‌ها را با موضوع تغييرات اقليمي در فعالیت‌های‌شان منتشر کرده است. در حالی که حداقل الزامات قانونی گزارشگري شركتي اغلب برآورده می‌شود‌، اما سرمایه گذاران خواستار افشای اطلاعات بیش‌تر برای تصمیم‌گیری‌هاي خود هستند. شوراي گزارشگري مالي انگلستان در بیانیه‌ای اذعان كرد برای حرکت رو به جلو، یک چارچوب گزارشگري جامع مورد نیاز است، اگرچه اكنون سرمایه گذاران مي‌توانند از نتايج افشای داوطلبانه‌ي اين اطلاعات تحت چارچوب( TCFD)  كه مورد تاييد شوراي گزارشگري مالي است، استفاده نمايند. در حال حاضر اين چارچوب گزارشگري به شكل موقت جلوتر از استانداردهای جهانی پايداري است و براي تدوين استانداردهاي بين المللي حسابداري پايداري نياز به عزم جهاني است. شوراي گزارشگري مالي اذعان كرد مسئولیت هیات مدیره‌ي شرکت‌هاست که مسائل مربوط به تغييرات اقليمي را در گزارش‌هاي خود لحاظ نمايند، شواهد اندكي وجود دارد که نشان می‌دهد مدل‌های کسب و کارهاي و استراتژی‌هاي شرکت‌ها تحت تأثیر ادغام ملاحظات افشاي تغييرات شرايط اقليمي است. در این گزارش آمده است، حسابرسان باید ارزیابی‌هاي هیات مدیره و مدیریت را در مورد پیامدهای تغییرات شرايط اقليمي بر صورت‌های مالی، مورد آزمون قرار دهند.لینک خبر:
https://www.reuters.com/article/us-climate-change-accounts-regulator/british-watchdog-calls-for-global-climate-disclosures-rules-idUSKBN27Q010?rpc=401&