براساس گزارشی که اخیراً منتشر شده است، متوسط ​​حق الزحمه حسابرسی از سال 2017 تا 2018 ، 4.25 درصد افزایش یافته است و از میانگین 2،220،251 دلار در سال 2017 به 2،314،703 دلار در سال 2018 رسیده است. در این گزارش که توسط بنیاد آموزش و تحقیقات مالی ، وابسته به سازمان امور مالی بین المللی، منتشر شده است بیش‌تر شركت‌های سهامی عام شاهد افزایش حجم كارهایی هستند که به دریافت گزارش حسابرسی مستقل نیاز دارند، که نسبت به شركت‌های خصوصی ( 27 درصد) و سازمان های غیرانتفاعی (22 درصد)، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. برخی از دلایل ذکر شده در مورد افزایش حق الزحمه‌ی حسابرسی در بخش حسابرسی شرکت‌های سهامی عام  مطابقت با استانداردهای جدید هیات استانداردهای حسابداری مالی ( 66 درصد) به طور خاص موضوعات شناسایی درآمد و اجاره‌ها است، سایر عوامل مؤثر شامل سطح بالایی از ادغام و تحصیل (36 درصد) و تمرکز بر شناسایی درآمد (34 درصد) است. شرکت‌های خصوصی و  سازمان‌های غیرانتفاعی نیز دو عامل تورم و مذاکره با حسابرس اصلی خود را دلیل اصلی افزایش حق الزحمه‌ی حسابرسی عنوان کردند. بر اساس متوسط صنعت ، بیش‌ترین تغییر در متوسط حق الزحمه‌های حسابرسی ​​در موسسات سپرده گذاری مشاهده شده است که به دلیل تغییر در استاندارد زیان‌های اعتباری شاهد 22.94 درصد افزایش بوده است. این مطالعه به طور کلی نشان داد طی 10 سال گذشته، شرکت‌های کوچک‌تر شاهد کاهش در حق الزحمه‌های حسابرسی بودند در حالی که شرکت‌های بزرگ‌تر افزایش در حق الزحمه‌های حسابرسی را گزارش کرده اند. اکنون شرکت‌ها در هر ساعت مبلغ بیش‌تری را برای حسابرسی پرداخت می‌کنند. متوسط ​​حق الزحمه‌ی حسابرسی ساعتی از 216 دلار در ساعت در سال 2009 به بیش از 283 دلار در ساعت در سال 2019 افزایش یافته است. این مطالعه منعکس کننده‌ی چالش‌هایی است که آن‌ها در قبال حق الزحمه‌های حسابرسی با آن‌ها روبرو بوده‌اند. فصل حسابرسی سال 2019 نشان می دهد که با ادامه‌ی تغییر در استانداردهای حسابداری، این روند بدون وقفه  ادامه خواهد یافت.                                                                                                  

 

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/audit-fees-keep-rising-thanks-to-new-accounting-standards

 
نرم افزار حسابداری تیپ