FASB به دنبال پیشنهاداتی است که در مورد دستور کار تنظیم استاندارد آینده خود به کار گیرد.در همین راستا FASB دعوتنامهای جهت ثبت نظر ذینفعان خود منتشر کرده که بواسطه آن در رابطه با دستور کار آینده این هیئت بازخورد ارائه دهند.

این درخواست در شرایطی مطرح میشود که FASB بیشتر پروژههای اصلی برنامه خود را در زمینههایی مانند شناسایی درآمد، اجاره، زیان اعتباری، حسابداری ریسک و بیمه طولانی مدت تکمیل کرده است. همچنین با تمدید مهلت پذیرش برخی استانداردهای جدید، به تعدیل این استانداردها پرداخته که کمک بسزایی در دوره همه‎گیری بوده است.

هدف دعوتنامه جلب نظرات گسترده در مورد اولویت برنامههای آینده است.  FASB در نظر دارد از بازخوردهای دریافتی خود استفاده کند تا بتواند زمان و منابع نهایی خود را بهتر به پروژههای استاندارد قابل دستیابی اختصاص دهد و مأموریت اصلی خود را در راستای بهبود استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و پرداختن به موضوعاتی که برای ذینفعان از اولویت بالاتری برخوردار است ، به انجام رساند. این هیئت در نظر دارد بازخوردی را که هنگام ایجاد هرگونه تغییر در دستور کار خود دریافت می کند، در نظر بگیرد.

پیشنهادات مطرح شده به طور کلی انواع پروژه های زیر را توصیه می کنند:

  • نیاز به تجزیه بیشتر اطلاعات گزارشگری مالی برای ارائه اطلاعات بهتر و مفیدتر به سرمایهگذاران که مستقیماً بر تصمیمات و رفتار آنها تأثیر می‌گذارد.
  • پرداختن به معاملات نوظهور برای کاهش تنوع در عملکرد و حفظ ارتباط قانون‎گذاری استانداردهای حسابداری FASB
  • تجدید ارزیابی بخش‎های خاص از قوانین موجود در GAAP، برای کاهش پیچیدگی های غیر ضروری؛
  • بهبود برخی فرایندهای تنظیم استاندارد FASB.

هیلاری سالو، مدیر فنی FASB در بیانیه‌ای گفت: "از زمان آغاز فرآیند مشاوره دستور کار در اواخر سال 2020، کارکنان FASB با بیش از 200 ذینفع صحبت کرده و نظرات آنان را در مورد موضوعاتی که هیئت مدیره در آینده باید به آنها بپردازد، جویا شده‎اند." "ما از بازخوردهای متنوع ، متفکرانه و خردمندانه آنها برای توسعه دعوتنامه خود در ژوئن 2021 استفاده کردیم و برای به همه ذینفعان این فرصت پدید آمد تا نظرات خود را در مورد موضوعات دارای اولویت و راه حل‏های احتمالی مورد بررسی توسط هیئت مدیره به اشتراک بگذارند."

FASB درخواست بازخورد در مورد موضوعاتی را دارد که ذینفعان آن معتقدند باید به عنوان اولویت های اصلی درکنار پروژههای دستور کار فنی فعلی FASB ، مورد بررسی قرار گیرد.

https://www.accountingtoday.com/news/fasb-asks-for-feedback-on-future-accounting-standards-agenda

 
نرم افزار حسابداری تیپ