شرکت های نفت و گاز در ایالات متحده و سرمایه گذاران آنها به دلیل عدم توجه کافی در نشان دادن تأثیرات اقلیمی در گزارش های مالی خود، با خطر داراییهای فاقد کارایی (دارایی های به گل نشسته) مواجه هستند.

بر اساس تحلیل گزارش شده توسط موسسه غیرانتفاعی پایداریCeres، صنعت نفت و گاز آمریکا  باید تغییرات اقلیمی را مطابق با استانداردهای افشای مالی موجود در ایالات متحده مورد توجه قرار دهد و انتظارات سرمایه گذاران را شفاف‎سازی کند.

انتشار این گزارش در حالی صورت میگیرد که کشورهایی که مسئول انتشار تقریباً دوسوم از گازهای گلخانهای جهان هستند، متعهد شدهاند تا سال 2050 یا زودتر به هدف انتشار صفر برسند، اما بسیاری از شرکتهای نفت و گاز آمریکا هنوز اهدافی را در این زمینه یا پیامدهای مالی انتقال انرژی پاک تصدیق نکرده‎اند. تغییر اخیر در هیئت مدیره ExxonMobil با حضور تعداد بیشتری از مدیران خارجی می‌تواند غول نفتی را مجبور کند تا به تأکید جدیتر روی انرژی های تجدیدپذیر بپردازد. کاهش تقاضا برای سوخت‏های فسیلی در سراسر جهان که با اصول و جایگزین‎های مقرون به صرفه تسریع میشود، تقاضای کلی را کاهش داده و بر موقعیت شرکت‌ها بسته به نحوه رویکرد آنها به این تحول، تأثیر می گذارد.

گزارش Ceres شامل جزئیاتی در مورد انتظارات سرمایهگذاران از گزارشدهی مطابق با اهداف Climate Action 100+  است که پیشگامی سرمایهگذاران در زمینه تغییرات اقلیمی را در بر می‎گیرد. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته شامل گامهایی است که شرکتها، کمیتههای حسابرسی و حسابرسان میتوانند طی تطبیق با قوانین GAAP ایالات متحده، جهت همسویی گزارشگری مالی با هدف تبیین شده در توافقنامه پاریس مبنی بر کنترل افزایش دمای کره زمین تا 1.5 درجه سانتیگراد انجام دهند.

سامانتا راس، نویسنده گزارش و کارمند سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار و رئیس ستاد هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های عمومی ، که اکنون AssuranceMark  (سازمانی برای کمک به سرمایهگذاران برای استفاده بیشتر از حسابرسی در صورت‎های مالی) را هدایت میکند، چنین بیان می‎کند: "حسابداری مالی نیاز به استفاده از برآوردهای بیشماری در مورد آینده دارد". استانداردهای حسابداری موجود به گونهای طراحی شده اند که در صورت مشاهده تزلزل دارایی ها، به سرمایهگذاران بیطرفانه هشدار دهند. اگر شرکتها مفروضاتی را که برای تعیین و آزمایش کاهش ارزش داراییها استفاده می‏کنند افشا نکنند، درک میزان ارزشی که در آینده در معرض خطر فاقد کارایی (به گل نشستن) قرار دارد،  برای سرمایهگذاران بسیار دشوار خواهد بود."

این گزارش چهار مورد انتظار سرمایه گذاران را برای گزارشگری مالی در بخش نفت و گاز ایالات متحده ارائه می دهد:

  • شرکتها باید صراحتاً و پیوسته تأثیرات مرتبط با اقلیم را در کلیه صورتهای مالی مورد بحث قرار دهند. آنها همچنین باید تعهدات انفصال داراییهای آتی خود از جمله بستن چاه ها، خارج شدن زیرساخت ها و بازپسگیری زمینها را فاش کنند. همینطور مفروضات قیمتگذاری بلندمدت، کلیه مفروضات استخراج و جذب کربن و انتشار گازهای گلخانه ای را افشا کنند، چرا که حجم بالای انتشار این گازها بر اساس مقررات میتواند خطرات مالی بیشتری را در آینده ایجاد کند.
  • بخش ارائه شده گزارشات مالی شرکتهای نفت و گاز باید شامل مباحث تقویت شده‎ای در زمینه استراتژی اقلیمی یک شرکت مطابق با دستورالعمل SEC و محدودیتهای دسترسی به دارایی باشد. مفروضات باید با صورتهای مالی مطابقت داشته باشند.
  • کمیتههای حسابرسی شرکت‏ها باید ملاحظات خود را در زمینه تأثیرات مرتبط با اقلیم بر صورت‏های مالی تقویت کرده و انتظارات خود را با حسابرسان مستقل مطرح نمایند.
  • حسابرسان مستقل باید شرح دهند که تأثیرات اقلیمی و انتقال انرژی را در نظر گرفتهاند.

بر اساس این گزارش، قیمتهای پایین نفت و گاز در آینده می‏تواند منجر به کاهش جریان نقدی، اختلال در داراییها و تسریع انفصال دارایی ها شود. بیش از 3 میلیون چاه فعال و بلا ‎استفاده نفت و گاز در ایالات متحده وجود دارد که اپراتورها از نظر قانونی موظف به بستن و پاکسازی آنها هستند. سرمایهگذاران از شرکت‏ها انتظار دارند که میزان کامل و بدون کسری از تعهدات انفصال دارایی خود فاش کنند. چاه‏های ایالات متحده برای هزینه پاکسازی با کسری بودجه مواجه هستند. اگر شرکت ها آمادگی خود را اعلام نکنند، احتمالاً این تأثیر بر جوامع محلی و بودجه ایالت نیز تاثیرگذار خواهد بود.

تریسی کامرون، مدیر ارشد مشارکت اقلیمی Ceres ، در بیانیهای گفت: "سرمایهگذاران گمان کردند که ما به این موارد اساسی در ایالات متحده نیاز داریم." "شرکتها شروع به افشای تأثیرات اقلیمی در برخی نقاط کردهاند، اما نه به لحاظ مالی و این چیزی است که واقعاً برای سرمایه گذاران اهمیت دارد. عدم انجام این کار سرمایه‌گذاران را در معرض خطر قرار می دهد. در شرایط موجود، سرمایهگذاران بر این باورند که خطرات اقلیمی یک ریسک مالی است از این رو، از طریق تصمیمات سرمایه گذاری و رای گیری برای رویارویی با این واقعیت اقدام میکنند."

https://www.accountingtoday.com/news/oil-companies-at-risk-of-stranded-assets-without-better-financial-reporting

 
نرم افزار حسابداری تیپ