شرکت ارنست اند یانگ یا EY از انتصاب دو مدیر غیر اجرایی مستقل خبر داد و اقدام به تاسیس هیئت حسابرسی جدید خود در کشور بریتانیا برای نظارت بر حسابرسی شرکت های بریتانیایی کرده است. همچنین معتقد است که در این‎باره پیشرفت قابل توجهی در اجرای برنامه ‏های خود برای تفکیک عملیاتی عملکرد حسابرسی شرکت های موجود در انگلستان خواهد داشت.

 

مریدول هگده و فیلیپ تیو، دو مدیر غیر اجرایی مستقل منصوب شده در هیئت حسابرسی تازه تاسیس بریتانیا که ازتاریخ 1 ژوئیه اجرایی شد هستند و در این هیئت حضور خواهند داشت. این هیئت حسابرسی مسئول نظارت مستقل بر عملکرد حسابرسی شرکت های انگلستان و نظارت بر اعمال اصول تعیین شده توسط شورای گزارشگری مالی انگلستان است. هیئت حسابرسی ذکر شده، توسط دیوید توربورن ، یکی از مدیران غیر اجرایی مستقل EY مدیریت خواهد شد.

هیئت حسابرسی جدید بریتانیا مکمل هیئت منافع عمومی EY (که قبلاً به عنوان کمیته نظارت مستقل شناخته میشد) است که نظارت بر مدیریت و نظارت بر کل شرکت های تحت حسابرسی موسسه  EY در انگلستان را بر عهده دارد.

به عنوان بخشی از این تغییرات مدیریتی ، EY همچنین یک کمیته پرداخت حسابرسی ایجاد کرده است که وظیفه نظارت بر سیاست های پرداخت در  کسب و کار حسابرسی را بر عهده دارد.

https://www.pqmagazine.com/audit-separation-at-ey

 
نرم افزار حسابداری تیپ