انجمن حسابداران رسمی آمریکا به تازگی، اقدام به اصلاح استانداردهای خود در راستای اضافه شدن راهنمای استفاده از متخصصان و اطلاعات قیمتگذاری به مجموعه استانداردها نمود.

بیانیه استاندارد حسابرسی (SAS) شماره 144جدید، دو استاندارد حسابرسی قبلی ، SAS شماره 122 و SAS شماره 143 را اصلاح می کند تا به برخی از نظراتی که هیئت مدیره در مورد پیش نویس افشاء SAS شماره 143 دریافت کرده است، پاسخ دهد. از این پس زمانی که شرکتی قصد دارد از متخصصین و کارشناسان بیرونی برای اندازه گیری برآوردهای حسابداری استفاده کند و یا هنگامی که حسابرس، برآوردهای مدیریت مربوط به ارزش منصفانه ابزارهای مالی را ارزیابی می کند ، اصلاحات راهنمای استفاده از SAS شماره 143 می بایست مورد استفاده قرار بگیرد.

این در شرایطی است که استانداردهای حسابرسی، پس از برکناری ناگهانی مدیر هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عمومی PCAOB، ویلیام دونکه، توسط رئیس جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار، گری جنسلر، که در آینده قصد حذف سایر اعضای هیئت مدیره PCAOB را نیز دارد، تحت بازبینی مجدد قرار خواهد گرفت.

AICPA همچنین به تبیین راهنمایی در زمینه حسابرسی و اطمینانبخشی شرکتهای خصوصی میپردازد. جنیفر برنز، مقام ارشد AICPA در بیانیهای اظهار کرد: "ما بازخوردهایی دریافت کرده ایم که مبنی بر آن، راهنماییهای بیشتر در مورد حسابرسی ارزش منصفانه ابزارهای مالی مفید خواهد بود. استاندارد جدید این امر را ارائه میدهد و تمرکز خاصی بر استفاده از خدمات قیمت گذاری دارد. ما همچنین از این فرصت برای به روزرسانی استانداردهای خود در راستای استفاده مدیران و حسابرسان از متخصصان و کارشناسان بیرونی استفاده کردیم، چراکه به دلیل پیچیدگی روزافزون گزارشگری مالی، این امر امروزه بسیار رواج پیدا کرده است. " این راهنما برای حسابرسی صورت‌های مالی دوره‌های منتهی به یا بعد از 15 دسامبر 2023 اعمال خواهد شد.

https://www.accountingtoday.com/news/aicpa-offers-audit-guidance-on-use-of-specialists-and-pricing-info

 
نرم افزار حسابداری تیپ