هيات استانداردهاي حسابرسي انجمن حسابداران رسمي آمريكا استاندارد جدیدی را پیشنهاد کرده است که با هدف بهبود ارزیابی حسابرسان از ريسك‌ تحریف بااهميت در حسابرسی صورت‌های مالی طراحی شده است. بیانیه‌ي پیشنهادی، استاندارد حسابرسی شماره‌ي 122 و بخش‌هاي مختلف  استانداردهاي حرفه‌اي انجمن حسابداران رسمي آمريكا پيرامون شناسايي  واحد مورد رسيدگي و محیط آن و ارزیابی ريسك تحريفات بااهميت را اصلاح مي‌كند. استاندارد پیشنهادی، مبتنی بر استاندارد بین المللی حسابرسی شماره‌ي 315 ( شناسایی و ارزیابی ريسك‌هاي تحريفات بااهميت) است. استاندارد پیشنهادی به منظور ارتقاي الزامات و راهنمایی‌های مربوط به شناسایی و ارزیابی ريسك‌هاي ناشی از تحریف‌هاي با اهميت، به ویژه راهنمایی‌هایی که به سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسيدگي می پردازد، طراحی شده است. این استاندارد همچنین با راهنمایی‌های گسترده و جدید در مورد فناوری اطلاعات، استاندارد فعلی را به روز می‌کند. علاوه بر این، استاندارد پیشنهادی در تعریف ريسك‌هاي قابل ملاحظه تجدید نظر می‌کند. استاندارد فعلي بر ريسك‌هايي تمركز مي‌كند كه به ملاحظات حسابرسی خاص نیاز دارند. تعریف اصلاح شده‌ی پیشنهادی نشان می‌دهد که این ریسک‌ها در صدر طیف ریسک‌های ذاتی قرار دارند. استاندارد پیشنهادی همچنین شامل راهنمایی‌های جدید در نظر گرفته شده برای بهبود به‌کارگیری تردید حرفه‌ای در انجام رویه‌های ارزیابی ریسک است. باب دوهر، مدیر ارشد حسابرسی انجمن حسابداران رسمی آمریکا در بیانیه‌ی خبری اذعان کرد، نحوه‌ی هدایت یک كسب و كار و شیوه‌ای که واحدهای تجاری به ثبت، پردازش و تلخیص اطلاعات مالی می‌پردازند به سرعت در حال تغییر است واین تحول بر ارزیابی حسابرس از ریسک‌های تحریفات بااهمیت تأثیر می‌گذارد. بنابراین استاندارد پیشنهادی که منعکس کننده‌ی این تحول مستمراست، با بهبود فرایند ارزیابی ریسک حسابرس از طریق شناسایی و پاسخ به ریسک‌ تحریفات بااهیت در صورت های مالی واحدهای تجاری، کیفیت حسابرسی‌ها را بهبود می بخشد.
https://www.journalofaccountancy.com/news/2020/aug/proposed-sas-risk-assessment.html
 

نمایندگی فروش مبنا