تک مجلد شماره های فروردین و اردیبهشت 1396 مجله حسابدار، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران

تکمجلد شمارههای فرودین و اردیبهشت 1396 مجله «حسابدار» (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) هفته دوم اردیبهشت‎ماه از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در شماره سیصد، و سیصد و یکم «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران که با موضوع محوری «حسابداران و شبکه‎های اجتماعی» هفته دوم اردیبهشت منتشر خواهد شد؛ مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:

 

پیشخوان:

 • اصلاحات ساختاري بنيادي در منابعِ در اختيار گروه انجمن |محسن قاسمي (دبیرکل انجمن)

 

بازتاب:

 • راهکارهايي براي برونرفت از بحران بانکي |نريمان ايلخاني

 

نمای نزدیک:‌ حسابداران و شبکههاي اجتماعي

 • تمرين حرف زدن در فضاي عمومي نداريم |مسعود کوثري
 • دموکراتيک بودن مهمترين مزيت شبکههاي اجتماعي است |تقي آزاد ارمکي
 • به دنبال الگويي قاعدهمند از رابطه حسابداران و شبکههاي اجتماعي |مژده کدخدائي
 • حسابداران و شبکههاي اجتماعي |سيد محمد باقرآبادي

 

نظرگاه:

 • کاستيهاي اجراييکردن مدل کوزو در شرکتهاي ايراني |عليرضا آقائي قهي و شهره يزداني
 • حسابداري قانوني و اهميت به کارگيري آن در سازمانها |حليمه رحماني و حسين رجب دُري

 

یک فنجان چای داغ:

 • گفتوگو با مصطفي ديلميپور: در حرفه يک گسست تاريخي داريم

 

نگره:

 • بازده دارايي بانکها در قلمرو نظريه محدوديتها |محمدحامد خان محمدي، سيدمجتبي صالحي

 

فراسوی مرزها:

 • خبرهايي از جهان حسابداري | امير معنوي مقدم

 

اخبار انجمن:

 • اعضای جدید
 • حسابداران مستقل
 • موسسات حسابرسی
 • اشتراک مجله

 

علاقهمندان میتوانند تصویر روی جلد، شناسنامه، و فهرست مطالب این شماره را از این پیوند دریافت کنند.

 

 
نرم افزار حسابداری تیپ