علی مرادی معاون پشتیبانی دانشکده نفت اهواز به عنوان نماینده دانشگاه صنعت نفت در هیئت امناء و شورای مدیریت مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) معرفی و منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، کریم سلحشور، رئیس دانشگاه صنعت نفت، طی نامه مورخ 11 تیر 1398، علی مرادی معاون پشتیبانی دانشکده نفت اهواز را به عنوان نماینده دانشگاه صنعت نفت در هیئت امناء و شورای مدیریت مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) معرفی کرد. متن کامل نامه مذکور به شرح زیر است:

رئیس محترم شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

رئیس محترم شورای مدیریت مرکز آموزش حسابداران خبره

با سلام

احتراماً با استناد به مواد 10 و 13 اساسنامه موسسه مرکز آموزش حسابداران خبره، بدینوسیله آقای علی مرادی به عنوان منتخب این دانشگاه برای عضویت در هیئت امناء و شورای مدیریت موسسه مذکور معرفی می‌گردد. لازم به ذکر است ایشان در هیئت امناء جایگزین آقای رضا مستاجران و در شورای مدیریت جایگزین آقای علی محمد قنبری می‌شوند. بنابراین عضویت آقایان رضا مستاجران و عباس علیمرادی در شورای مدیریت کماکان بقوت خود باقیست.

کریم سلحشور

رئیس دانشگاه

 

طبق ماده 10 اساسنامه مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)، هیئت امناء مرکب از پنج عضو است که دو عضو به انتخاب رئیس دانشگاه صنعت نفت و سه عضو به انتخاب انجمن حسابداران خبره ایران تعیین می‌شوند. رئیس و نایب رئیس هیئت امناء به ترتیب رئیس دانشگاه صنعت نفت و رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران هستند.

هم اکنون، رحمت‌اله صادقیان (رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران)، مجید میراسکندری، و علی رحمانی به نمایندگی از انجمن و کریم سلحشور (رئیس دانشگاه صنعت نفت) و علی مرادی به نمایندگی از دانشگاه در هیئت امنای مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) عضویت دارند.

طبق ماده 13 اساسنامه مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) نیز، موسسه توسط شورای مدیریت متشکل از شش عضو که به شرح زیر انتخاب می‌شوند، اداره خواهد شد:

الف) سه نفر به انتخاب رئیس دانشگاه صنعت نفت

ب) سه نفر به انتخاب شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

هم اکنون، غلامرضا سلامی (نایب رئیس)، سعید جمشیدی‌فرد، و مهدی مرادزاده‌فرد به نمایندگی از انجمن، و رضا مستاجران (رئیس)، عباس علیمرادی، و علی مرادی به نمایندگی از دانشگاه در شورای مدیریت مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) عضویت دارند.

 

 
نرم افزار حسابداری تیپ