مرکز آموزش حسابداران خبره

مرکز آموزش حسابداران خبره

 

مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) موسسه ای آموزشی و غیرانتفاعی است که توسط انجمن حسابداران خبره ایران و دانشگاه صنعت نفت تاسیس شده است. PACT فعالیت خود را از ۱۳۷۷ آغاز کرده است و هم اکنون به عنوان نماینده رسمی انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و انجمن حسابداران رسمی خبره انگلستان (ACCA) فعالیت می کند و گام بلندی را برای تبدیل شدن به یک مرکز آموزش حرفه ای بین المللی برداشته است. PACT در راستای ارتقای دانش و حرفه حسابداری در ایران دوره های گوناگونی را طراحی و برگزار می کند. این دوره ها به گروه های اصلی زیر تقسیم می شوند:

 

  • دوره های بین المللی (CIMA، ACCA، ICFE)
  • دوره های بلندمدت داخلی (CIMA Farsi، MBA، حسابرسی داخلی خبره، پرورش مدیر مالی، پرورش مشاور مالی، سرپرستی امور مالی، عالی حسابداری پیمانکاری، جامع کاربردی حسابداری، جامع قوانین و مقررات)
  • دوره های کوتاه مدت داخلی (آمادگی آزمون حسابدار رسمی، توانمندسازی امور مالی، افزایش مهارتهای عمومی، سیستم و فناوری اطلاعات، کوتاه مدت تخصصی حسابرسی، و چندین دوره کوتاه مدت تخصصی مالی)
  • دوره های زبان انگلیسی

 

برای اطلاع بیشتر به وبگاه مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) به نشانی www.pact.ir مراجعه فرمایید.
 

 
سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۲۶ ۲۹ ۹۰ ۸۸
۲۰ ۵۹ ۹۰ ۸۸
۶۷ ۳۹ ۸۹ ۸۸
ads@iica.ir