دفتر انجمن، مجله حسابدار و سازمان آگهی ها

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی (وبلا)، ضلع جنوبی بوستان ورشو، شماره 108، طبقه دوم

کد پستی: 66816 - 15986

صندوق پستی: 3691 / 15815

 

تلفن ها: 

 

26 29 90 88 - 9821+
20 59 90 88 - 9821+
67 39 89 88 - 9821+

نمابر:

22 97 89 88 - 9821+

 

رایانامه ها:

انجمن: 

info@iica.ir

وبگاه

website@iica.ir

دبیر کل

m.ghasemi@iica.ir

سردبیر مجله

p.sedaghat@iica.ir


 

مرکز آموزش حسابداران خبره

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی (وبلا)، خیابان اراک، شماره 33

کد پستی: 56761 - 15989

 

تلفن ها: 

 

847 940 88 - 9821+
848 940 88 - 9821+
849 940 88 - 9821+
850 940 88 - 9821+
853 940 88 - 9821+
858 940 88 - 9821+

نمابر:

861 940 88 - 9821+

رایانامه: 

info@pact.ir

وبگاه

www.pact.ir

 

 
\n
\n
\n
\n