شرایط عضویت

طبق ماده (6) شرایط عضویت عادی افراد در انجمن به شرح زیر است:

  • الف) اعلام التزام به قانون اساسی
  • ب) داشتن حداقل درجه کارشناسی یا معادل آن در رشته حسابداری یا رشته های مرتبط
  • پ) داشتن حداقل سه سال سابقه کار حرفه ای که حداقل دو سال آن پس از اخذ درجه کارشناسی باشد
  • ت) داشتن حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی و اعتقاد و تعهد به شئون حرفه ای به تشخیص کارگروه پذیرش و آزمون اعضا و تایید شورای عالی، و
  • ث) پذیرفته شدن در آزمون

 

جزئیات ضوابط احراز شرایط فوق به شرح «آیین نامه پذیرش و آزمون اعضاء» مصوب شورای عالی است.

 

تبصره (1) کار حرفه ای عبارت است از تصدی در امور حسابداری و حسابرسی، مالی، کارشناسی و مشاوره مالی، ارزیابی سهام و تهیه و ارائه طرح و اجرای سامانه‎های مالی.

تبصره (2) در مورد دارندگان مدارک کارشناسی ارشد به بالا، به تشخیص کارگروه پذیرش و آزمون اعضا، یک سال تجربه از سوابق تجربی مورد لزوم (به شرح بند "پ" بالا) کاسته خواهد شد.

تبصره (3) سابقه کار حرفه ای قبل از اخذ درجه کارشناسی طبق «آیین نامه پذیرش و آزمون اعضا» محاسبه می شود.