طبق ماده (6) اساسنامه شرایط عضویت عادی افراد در انجمن به شرح زیر است:

  • الف) اعلام التزام به قانون اساسی
  • ب) داشتن حداقل درجه کارشناسی یا معادل آن در رشته حسابداری یا رشته‎های مرتبط
  • پ) داشتن حداقل سه سال سابقه کار حرفه‎ای که حداقل دو سال آن پس از اخذ درجه کارشناسی باشد
  • ت) داشتن حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی و اعتقاد و تعهد به شئون حرفه‎ای به تشخیص کارگروه پذیرش و آزمون اعضاء و تایید شورای عالی، و
  • ث) پذیرفته شدن در آزمون

 

جزئیات ضوابط احراز شرایط فوق به شرح «آیین‎نامه پذیرش و آزمون اعضاء» مصوب شورای عالی است.

 

تبصره (1): کار حرفه‎ای عبارت است از تصدی در امور حسابداری و حسابرسی، مالی، کارشناسی و مشاوره مالی، ارزیابی سهام و تهیه و ارائه طرح و اجرای سامانه‎های مالی.

تبصره (2): در مورد دارندگان مدارک کارشناسی ارشد به بالا، به تشخیص کارگروه پذیرش و آزمون اعضا، یک سال تجربه از سوابق تجربی مورد لزوم (به شرح بند "پ" بالا) کاسته خواهد شد.

تبصره (3): سابقه کار حرفه‎ای قبل از اخذ درجه کارشناسی طبق «آیین‎نامه پذیرش و آزمون اعضا» محاسبه می‎شود.