هفته آینده شماره 286، دی 1394، مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد.

 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در روزهای میانی هفته آینده شماره 286، بهمن 1394 مجله حسابدار، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، با موضوع محوری «حسابداران و بحران محیط زیست در ایران» به مدیر مسئولی دکتر مهدی تقوی و سردبیری پرویز صداقت از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد. در این شماره مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:

 

پیشخوان:

·         ضرورت نهادسازي  و تدوين استاندارد در حرفهي حسابرسي داخلي / علي رحماني

 

بازتاب:

·         حسابداري، حرفه يا صنف؟ / مجيد ميراسکندري

 

نمای نزدیک: حسابداران و بحران محيط زيست در ايران

·         در يك نگاه

·         ناقوس خطر براي تمدن ايران به صدا درآمده است / گفتوگو با عيسي کلانتري

·         حسابداري و طراحي سبز براي شرکتها / بهاره شفيعزاده

·         پيش به سوي حسابداري زيستمحيطي: ماليات سبز با نگاهي

·         به لايحهي جديد قانون ماليات بر ارزش افزوده /   حميد خادم

·         پيشينهها و زمينههاي حسابداري زيستمحيطي / سمانه صادقي

·         حسابداري سبز: اندازه گيري صحيح هزينهها با اجراي سيستم

·         بهينهي حسابداري مديريت / کيانا حميده پور و عبداله حبيبي محب سراج 

 

نظرگاه:

·         نمونه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي/  سيدمحمد باقرآبادي

·         نقش كنترلهاي داخلي اثربخش در حسابرسي و ارتباط آن با مديريت ريسك / نويد جوادي 

 

خبر

·         خبرهايي از جهان حسابداري / فاطمه قشقايي

 

اخبار انجمن:

·         اعضای جدید

·         حسابداران مستقل

·         موسسات حسابرسی

·         اشتراک مجله

 

علاقهمندان میتوانند تصویر روی جلد، شناسنامه، و فهرست مطالب این شماره را از این پیوند دریافت کنند.

 

 
نرم افزار حسابداری تیپ