بحث پر چالش این روزهای حرفه حسابرسی تغییرات صورت گرفته در استانداردهای حسابرسی است. آنچه از این تغییرات به نظر می رسد این است که روح کلی حاکم بر استانداردهای گزارشگری حسابرسی به سمت محتوای گزارش حسابرسی شرکت های بورسی چرخش داشته است که این امر به خصوص با تدوین استاندارد جدید برای گزارشگری درخصوص "موضوعات کلیدی حسابرسی" متبلور شده است. بحران های مالی، رسوایی های مالی، جهانی شدن، و پیچیدگی‏ های روز افزون محیط تجاری باعث تاکید بر اهمیت گزارش‏گری قابل اتکا و با کیفیت شده است. محیط کنونی به اطلاعات بیشتر و کامل‏تر و البته قابل اتکا در مورد بنگاه های اقتصادی و فرایندهایی که از کیفیت گزارشات مالی پشتیبانی می‏کنند، نیاز دارد. سهام‏داران فعلی و سرمایه گذاران بالقوه و سایرین در تلاش هستند تا از  طریق دست‏یابی به اطلاعات مربوط و قابل اتکا سطح ابهام را کاهش دهند. در این راستا گزارش حسابرسی به عنوان خروجی اصلی فرآیند حسابرسی است ( به عبارتی می توان گفت روش اصلی برقراری ارتباط با ذی نفعان یک بنگاه اقتصادی، گزارش حسابرس است که معمولاً این گزارش در قالبی استاندارد به توصیف صورت‏های مالی حسابرسی شده، فرایند حسابرسی، مسئولیت‏های مدیریت و حسابرس می‏ پردازد) و تا زمانیکه از نظر استفاده کنندگان صورت های مالی، اظهارنظر حسابرس بر روی صورتهای مالی دارای ارزش و بار اطلاعاتی است، تقاضا برای افزایش مربوط بودن و اطلاع رسانی بهتر گزارش های حسابرسی وجود خواهد داشت.  براساس نظر خواهی بین المللی که توسط هیات تدوین استانداردهای بین‏المللی حسابرسی و اعتبار بخشی  صورت گرفت، نیاز  استفاده کنندگان به افزایش کیفیت گزارش های حسابرسی منجر به تدوین استانداردهای جدید گردید. گزارش حسابرسی مشخص می‏کند آیا صورتهای مالی منصفانه ارائه شده اند و یا خیر؟ در نتیجه همواره احساس نیاز به ارتقاء کیفیت گزارشگری از جانب استفاده کنندگان وجود داشته است. لذا در همین راستا از سال 2015 هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخش اقدام به تدوین استانداردهای جدید و تجدید نظر استانداردهای قبلی حسابرسی در حوزه گزارشگری نموده است که این استانداردهای جدید از تاریخ 15 دسامبر 2016 (مقارن با 25 آذر 1395) لازم الاجرا می باشد. چه تغییراتی در استانداردهای گزارشگری رخ داده است:

تغییرات عمده ای که در نحوه و محتوای گزارشگری حسابرس صورت گرفته است می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

•  افشاء ریسک های کلیدی در زمینه های تجاری، عملیاتی و حسابرسی از دیدگاه حسابرس

• دیدگاه حسابرس درباره مفروضات کلیدی زیر بنایی قضاوت‏هایی که دارای تاثیر قابل ملاحظه بر صورت‏های مالی هستند و اینکه آیا این مفروضات شامل حداقل پیامدهای بالقوه هستند یا در انتهای طیف و حداکثر آن هستند.

• بررسی و اظهار نظر در خصوص روشها و قضاوت‏هایی که در ارزش ‏گذاری دارایی ها و بدهی‏ها اعمال شده است

•  بررسی و اظهار نظر در خصوص معاملات عمده غیر عادی

تغییرات اساسی صورت گرفته در خصوص گزارشهای حسابرسی:

بعد از بحران مالی اتفاق افتاده و فشار افکار عمومی مبنی بر افزایش کیفیت و قدرت اطلاع رسانی گزارش های حسابرسی، هیات تدوین استانداردهای بین‏ المللی حسابرسی و اعتبار بخشی تصمیم به ایجاد تغییراتی در گزارش های حسابرسی گرفت که مهمترین این تغییرات عبارتند از

•  تغییرات اساسی در استاندارد 700 در خصوص نحوه گزارشگری

•  تغییرات اساسی در استاندارد حسابرسی 720 در خصوص مسئولیت های حسابرس در رابطه با سایر اطلاعات

• تغییرات اساسی در استاندارد حسابرسی 570 در خصوص گزارشگری حسابرس در ارتباط با تداوم فعالیت

•  تغییرات اساسی در استاندارد حسابرسی 705  در خصوص  اظهار نظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل

• ایجاد استاندارد جدید حسابرسی 701  در خصوص اطلاع رسانی موضوعات کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل

همچنین تغییرات فوق موجب تجدید نظر در استانداردهای 260 و 706 در نتیجه تصویب استاندارد جدید 701 و انجام اصلاحات در استانداردهای بین المللی حسابرسی مرتبط 210، 220، 230، 510، 540، 580، 600 ، 710، 800 و 805 گردیده است

نمایندگی فروش مبنا