استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی استانداردهایی جهانی، یکسان، با کیفیت بالا، فهم‌پذیر، لازم‌الاجرا برای گزارشگری مالی هستند که از سوی نهاد استانداردگذار زیر نظر بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، یعنی، هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی IASB وضع می‎شوند. این هیئت از ۱ آوریل ۲۰۰۱  در لندن انگلستان راه‌اندازی شده است.از سالهای 1973 تا 2000؛ استانداردهای بین المللی توسط كمیته استانداردهای بین المللی IASC كه سازمان قبلی IASB می باشدو بر اساس توافق بین کشورهای استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، مکزیک، هلند، بریتانیا و ایرلند و ایالات متحده آمریکا شکل گرفته بود وضع می شدند كه به عنوان استانداردهای بین المللی حسابداری IAS نامیده می شدند. بعد از تقریبا 25 سالIASC  به این نتیجه رسید که برای ادامه فعالیت خود به شکل اثربخش تر می بایست راه حلی پیدا کند که موجب همگرایی بیشتر بین استانداردهای حسابداری ملی هر کشور و استانداردهای حسابداری بین المللی با کیفیت بالاتری بشود. در سال 1997 IASC گروهی را مامور تعریف استراتژی جدید نمود،که نتایج آن در دسامبر 1998 منتشر گردید و در نوامبر 1999 نهایی گردید. نتیجه این اقدام در آپریل 2001 تشکیل هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی IASB بود. از سال 2001 به بعد وظیفه قانون گذاری به سازمان جدید، یعنی IASB واگذار گردید كه قوانین خود را تحت عنوان استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  IFRS نامید، هرچند كه قوانین وضع شده توسط IASC نیز همچنان مورد قبول سازمان جدید بود. مزیت IASB در منابع مالی بیشتر، كادر حرفه ای تر و استقلال بیشتر نسبت به IASC است.در صورتيكه در موارد خاص اختلافي بين استانداردهای بین المللی حسابداری  و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  وجود داشته باشد حق تقدم با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مي باشد.(اختلاف هاي موجود، با تصويب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و جايگزينی با  استانداردهاي بین المللی حسابداری مرتفع ميشود) در حال حاضر 17 استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و 41 استانداردبین المللی حسابداری(که البته برخی ملغی شده است) وجود دارد، همچنین برخی از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی جايگزين استانداردهاي  بین المللی حسابداری  شده اند.