از آنجایی که رمز ارزها پدیده هایی نوظهور و نوین هستند، طبقه بندی رسمی و تعریف واحدی برای آن ها در مراجع مختلف ارایه نشده است. برخی آن ها را معادل ارزش دیجیتال و یا ارز مجازی می دانند و برخی در عمل تفاوتی بین این مفهوم و توکن قائل نمی شوند. در حالی که این مفاهیم کاملا با هم متفاوت هستند. ارز دیجیتال عام ترین مفهوم این حوزه است. ارز مجازی زیر مجموعه ای از ارز دیجیتال است. آن دسته از ارزهای مجازی قابل تبدیل که غیر متمرکز نیز هستند رمز ارز تعریف شده اند. رمز ارز مانند بیت کوین نوعی ارز مجازی است که از قابلیت تبدیل شدن به پول رایج برخوردار است و هیچگونه وابستگی به یک نهاد مرکزی همچون بانک مرکزی ندارد. پول به هر چیزی اطلاق می گردد که در ازای کالا یا خدمات و یا به جهت بازپرداخت بدهی به طور عمومی مورد قبول و استفاده باشد و 6 ویژگی قابل حمل بودن، با دوام بودن، یکسان و متحدالشکل بودن، قابلیت تشخیص و مقبولیت را داراست. همچنین 3 وظیفه اصلی پول نیز وابطه مبادله، وسیله سنجش ارزش و وسیله حفظ ارزش است. 
در واقع همه رمز ارزها ارز مجازی و ارز دیجیتال هستند ولی برعکس آن لزوما صادق نیست.  توکن نیز نماینده یک دارایی تایید شده و دارای ارزش مانند ارز، حواله، آیتم های بازی های کامپیوتری و ... است. بر اساس تعریف نهاد نظارت بر بازارهای مالی انگلستان، توکن یک موجودیت رمزینه است که یک ارزش واقعی یا مجازی را در بستر پلتفرم زنجیره بلکو نمایندگی می کند. در واقع معمولا رمز ارزها توکن هستند، ولی توکن ها لزوما رمز ارز نیستند.