ارز دیجیتال در واقع پولی است که در اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد. ارز دیجیتال تنها در شکل دیجیتالی موجود است و معادل فیزیکی در دنیای واقعی ندارد. با این وجود تمام ویژگی‌های پول‌های فیزیکی را دارا است. مانند پول نقد فیزیکی، شما می توانید آن را دریافت کنید، انتقال دهید و یا به پولی دیگر تبدیل نمایید. می توانید از آن جهت پرداخت برای دریافت کالاها و خدمات استفاده کنید مانند پرداخت قبوض، خریداز فرو شگاه‌های آنلاین و غیره. ارزهای دیجیتال محدودیت جغرافیایی و یا سیاسی ندارند و تراکنش‌ها می تواند از هر مکانی در هر نقطه جهان انجام شود.
در واقع حساب‌های دیجیتال و کیف پول‌ها می توانند مانند سپرده‌های بانکی در نظر گرفته شوند.

 
نرم افزار حسابداری تیپ