سوال: شركت ب به منظور خريد ماشين‌آلات، در 1397/01/01 مبلغ 1 ميليارد ريال از دولت كمك بلاعوض دريافت كرد. چنانچه شركت ب اين ماشين‌آلات را در 4 سال آينده به فروش برساند، بايد مبلغ كمك را بازپرداخت كند؛ اما شركت ب قصد فروش ماشين‌آلات را ندارد. عمر مفيد ماشين‌آلات 5 سال است. مانده بدهي شناسايي شده در ارتباط با كمك بلاعوض در 1397/06/31 چند ميليون ريال است؟

 

پاسخ:

طبق بند 13 (قسمت ج) استاندارد حسابداري 10، هرگاه‌، كمك‌ بلاعوض‌ به منظور تأمين‌ مخارج‌ ايجاد يا تحصيل‌ دارايي‌هاي‌ غيرجاري‌ اعطا گردد، اين‌ كمك‌ها را بايد به‌ موازات‌ ايفاي‌ تعهدات‌ مستتر در كمك‌ بلاعوض‌ كه‌ عموماً متناسب‌ با عمر مفيد اقتصادي‌ دارايي‌هاي‌ مربوط‌ است‌، در صورت‌ سود و زيان‌ شناسايي‌ كرد. لذا بدهي مربوط بايد طي عمر مفيد يعني 5 سال به حساب سود و زيان منظور شود. يعني

ميليون ريال

مبلغي كه سالانه از حساب بدهي به حساب سود و زيان منظور مي‌شود

 5 =200 ÷1000

بدهي كه در طي شش ماه به حساب سود و زيان منظور مي‌شود   

1000 ÷2  =200

مانده بدهي در تاريخ 1397/06/31

 900= 100 - 1000

 

 
نرم افزار حسابداری تیپ