پاسخ:

درصورتی‌که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، در ارتباط با افزایش سرمایه و استفاده از حق تقدم سهام با حضور صد در صد صاحبان سهام تشکیل شده باشد و تمامی سهامداران، اختیار انتقال حق تقدم سهام خود را به ارزش اسمی به هیأت مدیره واگذار نموده باشند، مغایر با مفاد اصلاحیه قانون تجارت نیست.

 
نرم افزار حسابداری تیپ