نوع دیگر ارزرمزها آلت کوین است. در حال حاضر بیش از 1000 آلتکوین وجود دارد. اکثر آلتکوین‌ها نسخه‌های جاینگزین بیت کوین هستند که اندکی دچار تغییر شده اند. به این دلیل این رمز ارزها را آلتکوین می نامند چرا که کوتاه شده عبارت آلترناتیو کوین (Alternative coin) است. البته همه آلتکوین‌ها جایگزین بیت کوین نیستند، بلکه تعدادی از آن‌ها هستند که تفاوت‌های اساسی با بیت کوین دارند و اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. 
آلت کوین‌هایی هستند که حتی الگوریتم آن‌ها با الگوریتم بیت کوین فرق ‌می‌کنند. مثلا فاکتوم، آلت کوینی است که از الگوریتم اثبات سهام استفاده ‌می‌کنند. 
اتریوم و نئو،  آلت کوین‌هایی هستند که مطلقا با بیت کوین تفاوت دارند. این رمز ارزها به عنوان ابر پلتفرم‌هایی استفاده ‌می‌شوند تا به کمک آن‌ها بتوان اپلیکیشن‌ها را بر روی بلاک چین ساخت.

 
نرم افزار حسابداری تیپ