کیف پول ‌رمزنگاری شده بخشی از یک نرم افزار است که افراد را قادر می سازد ارزهای ‌رمزنگاری شده را مثل بیت کوین ارسال و دریافت کنند. آن‌ها می توانند همزمان از چندین توکن و ارز رمزنگاری شده پشتیبانی و نگهداری کنند. اگرچه اکثر کیف پول‌ها تنها از تعداد محدودی از ارزهای ‌رمزنگاری شده نگهداری می کنند.

کیف پول‌ها از یک کد بلند 16 رقمی به نام کلید خصوصی که تنها برای هر فرد و کیف پول او ایجاد شده است، استفاده می کنند. ارقام این کد باید با یک کلید عمومی مطابقت کنند تا افراد بتوانند پول خود را خرج و تبدیل کنند.

 
نرم افزار حسابداری تیپ