طبق مفاد ماده (146) اصلاحیه قانون تجارت، مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی‌البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند. لذا جهت جایگزینی بازرس علی‌البدل به‌جای بازرس اصلی در صورت شرایط فوق، نیازی به تشکیل مجمع عمومی مجدد نمی‌باشد.

 
نرم افزار حسابداری تیپ