در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران: سی و نهمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با موضوع «پیاده‎سازی استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بیمه کشور»، چهارشنبه، 8 شهریور 1396 برگزار خواهد شد


محسن قاسمی اعلام کرد: با توجه به این که مطابق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه در گزارشگری مالی سال 1395 مکلف به رعایت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) شده‎اند، موضوع  سی و نهمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران «پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بیمه کشور» انتخاب شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محسن قاسمی دبیرکل انجمن در گفتوگو با این پایگاه اطلاع‎رسانی، ضمن اعلام خبر فوق گفت: خوشبختانه در پی گسترش تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران در گستره بینالمللی در دوران پسابرجام، مباحث مربوط به پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در نظام گزارشگری مالی بنگاههای بزرگ و دارای ذینفعان عمومی کشور (از جمله، شرکتهای بزرگ بورسی، بانکها، موسسات اعتباری، و بیمهها) از موضع ضعف و مورد کمتوجهی و حتی بیتوجهی سالهای گذشته خارج شده است؛ و طی دو سال گذشته، اقدامات خوبی در این ارتباط از سوی نهادهای تاثیرگذار بر حرفه حسابداری ایران از جمله، انجمن حسابداران خبره ایران، مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، و سازمان حسابرسی انجام شده است.

 

پیش‎قدم شدن بانک مرکزی

در پیاده‎سازی IFRS در ایران

قاسمی نقطه آغاز اقدامات عملی انجامشده در راستای پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در کشور را ابلاغ بخشنامه افشای اطلاعات بانکها و موسسات اعتباری (مورخ 25 بهمن 1394) از سوی بانک مرکزی اعلام کرد، و افزود: با توجه به این که هم رئیس کل بانک مرکزی (دکتر سیف) و هم معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی (دکتر بدری) و هم رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران (دکتر خوشطینت) هر سه از دانش‎آموختگان برجسته حسابداری کشور هستند، طی سال‎های اخیر آشنایی مناسبی با حسابداری و گزارشگری مالی در رأس بانک مرکزی وجود داشته است. به همین دلیل، بانک مرکزی در الزام بانک‎ها و موسسات اعتباری به پیاده‎سازی IFRS در گزارشگری مالی خود از سایر نهادها زودتر عمل کرد. قاسمی یکی از دیگر دلایل مهم پیش‎قراولی بانک مرکزی در الزام IFRS برای بانک‎های کشور را خواسته مؤکد بانک‎ها و نهادهای ناظر بین‎المللی از بانک‎های ایرانی دانست.

 

اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار

برای پیادهسازی IFRS در بازار سرمایه ایران

مدیر اسبق امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با نقش و جایگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در پیادهسازی IFRS در ایران گفت: با توجه به این که در همه کشورهای جهان کاربرد اصلی IFRS در بازارهای مالی (بازارهای پول و سرمایه) با ذینفعان عمومی و بین‎المللی است و کاربران اصلی گزارشهای مالی بینالمللی نیز در این بازارها فعال هستند؛ سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از ذینفعان اصلی پیادهسازی IFRS در ایران است.

 

قاسمی ادامه داد: به همین دلیل، طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ 27 شهریور 1390 سازمان حسابرسی (که در 11 خرداد 1391 به تأیید وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسید) مقرر شد: «آن گروه از شرکت‌ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط سازمان بورس مشخص می‌شوند و به تبع آن‌ها، شرکت‌های فرعی و وابسته مربوط از تاریخ مشخص شده توسط آن سازمان، باید در تهیه صورت‌های مالی خود از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی استفاده نمایند». وی تاکید کرد: در واقع، سازمان حسابرسی که به استناد «قانون تشکیل سازمان حسابرسی» (1362) و «قانون اساسنامه سازمان حسابرسی» (1366) همچنان متولی استانداردگذاری حسابداری و حسابرسی کشور فرض میشود، در این مورد ویژه، بهدرستی اختیار قانونی خود در تعیین استانداردهای لازمالاجراء را به متولی اصلی بازار سرمایه کشور (سازمان بورس و اوراق بهادار) واگذار کرد.

 

دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران افزود: با این حال، سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تایید وزیر اقتصاد (خرداد 1391) بیش از هجده ماه هیچ اقدام مشخصی نکرد. تا این که هیئت مدیره این سازمان سرانجام در جلسه مورخ 21 دی 1392 تصویب کرد: «کلیه شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به تبع آن، شرکتهای فرعی و وابسته آنها، در تهیه صورت‌های مالی که از تاریخ 1392.01.01 و بعد از آن شروع میشود، مجاز به تهیه صورت‌های مالی "تلفیقی" یا "مجموعه" مبتنی بر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) می‌باشند. در این خصوص صورت‌های مالی شرکت اصلی (جداگانه) باید مطابق با استانداردهای حسابداری ایران تهیه و ارایه شود و لزومی به تهیه و ارائه صورت‌های مالی تلفیقی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران نمی‌باشد. بدیهی است تهیه و ارایه صورت‌های مالی شرکت اصلی (جداگانه) مطابق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی به عنوان مکمل بلامانع است. شایان ذکر است سال 1395 برای الزام ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در نظر گرفته شده است.» (متن کامل این ابلاغیه در این پیوند در دسترس علاقهمندان است.)

 

قاسمی یادآور شد: البته طی دوران اختیاری بودن اجرای IFRS (طبق این مصوبه) حتی یک شرکت بورسی هم برای نمونه از این مجوز برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه یا شرکت اصلی با استفاده از IFRS استفاده نکرد. ولی با توجه به بند پایانی این مصوبه، به هر حال، سال 1395 موعد الزام ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) است. به همین دلیل، در مورخ 5 اسفند 1394 در جلسه مشترکی که در محل سازمان حسابرسی بین رئیسان و مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی برگزار شد، تفاهمنامهای به منظور سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی در موضوعات مرتبط با اجرای IFRS در ایران بین این دو سازمان به امضاء رسید (متن کامل تفاهمنامه).

 

وی افزود: پیرو امضای این تفاهمنامه، مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه مورخ 26 خرداد 1395 ضمن یادآوری مصوبه سال 1390 مجمع عمومی سازمان حسابرسی، و اعلام خبر راهاندازی «کمیته راهبری IFRS» در این سازمان (از مرداد 1394)، اعلام کرد: «چنانچه شرکت‌هایی تمایل به اجرای IFRS  در صورت‌های مالی تلفیقی سال 1395 دارند، می‌توانند تا تاریخ 15 تیر ماه 1395 موضوع را به این سازمان اعلام کنند.» که علیالظاهر هیچ شرکتی تمایل خود را تا آن موعد به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نکرد.

 

قاسمی در ادامه تصریح کرد: با توجه به این که در پایان این اطلاعیه تاکید شده بود: «فهرست اسامی شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مبتنی بر IFRS در سال 1395 هستند، در اولین فرصت پس از بررسی در کمیته راهبری و تصویب در هیات مدیره محترم سازمان بورس، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 18 آبان 1395 مصادیق شرکت‌ها و مؤسساتی که ملزم به رعایت این استانداردها هستند را به شرح زیر مشخص کرد:

«1) کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری  و شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ 1395.01.01 و بعد از آن شروع می‌شود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.

2) کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از تاریخ 1395.01.01 و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایه ثبت شده آنها 10.000 میلیارد ریال و بیشتر از آن است، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.»

 

و در پایان نیز مقرر شد: «تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای سایر شرکتها در سال مالی 1395 اختیاری است و شرکتهایی که در سالهای آتی (سالهای 1396 و پس از آن) ملزم به تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی خواهند شد، متعاقبا اعلام خواهد شد» (اطلاعات بیشتر).

 

اقدامات سازمان حسابرسی

برای پیادهسازی IFRS در ایران

دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران گفت: سازمان حسابرسی علاوه بر مصوبه مجمع عمومی مورخ 27 شهریور 1390 (به شرح فوق) در مجمع عمومی مورخ 12 مرداد 1395 نیز تصویب کرده است: «از ابتدای سال 1395 آن دسته از شرکتهایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین میکند و کلیه بانکها و موسسات مالی دولتی و غیردولتی، ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال 1395 بر اساس IFRS  هستند. برای سایر شرکتها تهیه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی مجاز میباشد. سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که متعاقبا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین میشود نیز ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال مالی 1396 بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی خواهند بود. بدیهی است برای سایر شرکتها این امر مجاز میباشد.»

 

وی با اشاره به سند راهبردی سازمان حسابرسی افزود: وزارت اقتصاد دولت یازدهم با توجه به رویکرد برنامهمحوری که از همان آغاز بهکار اتخاذ کرده بود، از همه سازمانهای زیرمجموعه خود - از جمله سازمان حسابرسی - اهداف راهبردیشان را دریافت کرده است. همان طور که در سند راهبردی سازمان حسابرسی ملاحظه میشود، نخستین اولویت راهبردی این سازمان "افزایش توان ثروتآفرینی کشور" ذکر شده است که مقرر شده است از طریق دو هدف راهبردی: 1) گسترش پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارش]گری[مالی، و 2) گسترش برونسپاری خدمات حسابرسی محقق شود.

 

وی تاکید کرد: در این سند، منشاء هدف راهبردی اول "ارائه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بینالمللی برای شفافسازی فضا و افزایش مطلوبیت برای سرمایهگذاران خارجی" ذکر شده است؛ و مقرر شده است، از سال 1393 تا سال 1396، به ترتیب، 5، 10، 15، و 20 (مجموعاً 50) استاندارد بینالمللی در کشور پیادهسازی شود. حالا از نامشخص بودن این 50 استاندارد و این که چطور قرار بوده است طی چهار سال جداگانه پیادهسازی شوند که بگذریم (چون نه تعداد این استانداردها 50 استاندارد است و نه امکان پیادهسازی جداگانه IFRS وجود دارد)، ولی این اهداف تا کنون محقق نشدهاند. فقط طی سال گذشته، به مرور، ترجمه فارسی برخی از این استانداردها جهت استفاده شرکت‎های مشمول و داوطلب منتشر شده است. قاسمی در این ارتباط تصریح کرد: در واقع، با این که «پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS)» از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از سی (30) برنامه و هدف راهبردی مهم این وزارتخانه اعلام شده بود، ولی طی دوره گذشته آن طور که شایسته و بایسته تحقق این هدف راهبردی بود، تلاش نشد (اطلاعات بیشتر اینجا).

 

وی در این ارتباط یادآور شد: با این حال، یک اقدام مثبت سازمان حسابرسی طی چند سال گذشته در ارتباط با پیادهسازی IFRS در ایران (که هر چند روند انجام بسیار کندی داشته است؛ و به نظر می‎رسد ظرف نزدیک به یک سال گذشته نیز متوقف شده است) تهیه و انتشار راهنماهای بهکارگیری IFRS در قالب نشریات جداگانه است. وی گفت: تا شهریور 1395 پنج مجلد از این مجموعه راهنماهای بهکارگیری IFRS در موضوعات 1) پذیرش نخستین بار IFRS، 2) مالیات بر درآمد، 3) صورتهای مالی تلفیقی، 4) نحوه ارائه صورتهای مالی، و 5) قسمتهای عملیاتی تهیه و منتشر شده است که جزو موضوعات کلیدی در پیاده‎سازی IFRS به شمار می‎آیند (اطلاعات بیشتر).

 

برگزاری سی و نهمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با موضوع:

«پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بیمه کشور»

دبیر جلسات شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفت: با نگاهی گذار به موضوعات و تاریخ برگزاری سی و هشت همایش برگزارشده توسط انجمن طی سه دهه گذشته به خوبی ملاحظه میشود که همواره موضوعات کاربردی روز حرفه حسابداری به عنوان موضوع برگزاری همایشهای انجمن در نظر گرفته شده است؛ و به همین دلیل هم است که همواره همایشهای انجمن با استقبال پرشور اهالی حرفه روبرو شده است.

 

قاسمی در این ارتباط افزود: دو موضوع بسیار بااهمیتی که طی دو سال گذشته اهالی حرفه حسابداری با آنها درگیر بودند و در چند سال آینده نیز این اهمیت پا برجا خواهد بود؛ یکی مباحث گسترده مرتبط با پیادهسازی اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم، و دیگری مباحث گوناگون و بعضاً پیچیده مرتبط با پیادهسازی IFRS در ایران است. از این رو، در همان نخستین جلسات شورای عالی انجمن (اواخر سال 1394) به دبیرخانه انجمن تکلیف شد که طی همایشهای جداگانه به این دو موضوع کلیدی پرداخته شود.

 

دبیر اجرایی همایش‎های انجمن یادآورد شد: نخستین همایش مالیاتی خوشبختانه با مشارکت تاثیرگذار مقامات ارشد سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار در 11 خرداد 1395 در تالار همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد و به جهت کاربردی بودن مباحث ارائه شده در آن مورد استقبال بسیار مثبت طیف گسترده مخاطبان قرار گرفت (گزارش کامل و فیلمهای ارائه مقالات همایش در این پیوند در دسترس علاقهمندان است). علاوه بر همایش تهران، در خردادماه امسال نیز همایش بسیار پرباری با مشارکت مقامات مالیاتی کشور و استانی در کرمانشاه برگزار شد (گزارش همایش مالیاتی کرمانشاه). قاسمی تاکید کرد: انجمن این آمادگی را دارد که در برگزاری همایش‎های مالیاتی مشابه در مراکز استان‎های دیگر نیز هر گونه همکاری لازم را انجام دهد.

 

دبیرکل انجمن در ادامه گفت: در ارتباط با مباحث پیاده‎سازی IFRS نیز علاوه بر دوره‎های متعدد و تخصصی که در مرکز آموزش انجمن (PACT) طی دو سال گذشته برگزار شده است و ادامه دارد، سی و هشتمین همایش انجمن با عنوان «پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در شبکه بانکی کشور»، 23 آذر 1395 در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با همکاری بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. در همین ارتباط، مطابق تصمیمات متخذه در شورای عالی انجمن مقرر شده است در روز چهارشنبه، 8 شهریور 1396، سی و نهمین همایش انجمن نیز با موضوع «پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بیمه کشور»در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با همکاری بیمه مرکزی برگزار شود.

 

قاسمی در ارتباط با این همایش افزود: خوشبختانه انجمن حسابداران خبره ایران و مرکز آموزش انجمن (PACT) جزو پرکارترین نهادهای حرفهای ایران طی سالهای گذشته در ارتباط با ترویج و آموزش حرفهای IFRS در ایران بودهاند. وی یادآور شد: در شهریور 1391 که، بلافاصله پس از تایید مصوبه سال 1390 مجمع عمومی سازمان حسابرسی توسط وزیر اقتصاد و جدی شدن پیادهسازی IFRS در ایران، سی و سومین همایش انجمن با موضوع «استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS)» با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی برگزار شد. از مهرماه سال 1394 نیز پس از آن که انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان یکی از اعضای نهادی «کارگروه آموزش» کمیته راهبری IFRS سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد، بلافاصله دورههای آموزشی IFRS در مرکز آموزش انجمن (PACT) طراحی و به صورت تخصصی و گسترده و مستمر تا کنون برگزار شده است و طیف گستردهای از حسابداران و حسابرسان در این دورههای آموزش دیدهاند.

 

دبیرکل و دبیر اجرایی همایش‎های انجمن در ادامه گفت: مسئولیت دبیری علمی سی و نهمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با موضوع «پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بیمه کشور» بر عهده جناب آقای سید محمد باقرآبادی، از حسابداران مستقل عضو انجمن و از حسابداران رسمی خوشفکر و پرکار حرفه حسابرسی واگذار شده است. ایشان با توجه به این که در این زمینه تجربیات ارزشمندی دارند، در واقع جزو مربوط‎‎ترین افراد مطلع از جزئیات این موضوع به شمار میآیند. از این رو، طبق برنامهریزی انجامشده در انجمن مقرر شده است مباحثی که در این همایش ارائه میشوند تماماً کاربردی و بهدور از هر گونه کلیگویی و کاملا با رویکرد قابلیت استفاده در فرایند تهیه صورتهای مالی سال 1395 شرکت‎های بیمه کشور بر مبنای IFRS باشد.

 

قاسمی افزود: از جمله موضوعات اصلی که در این همایش به آنها پرداخته خواهد شد می‎توان به بررسی اقلام با اهمیت صورتهای مالی شرکت‌های بیمه‌ای بر مبنای IFRS، بررسی داراییهای مالی در شرکتهای بیمهای طبق این استانداردها، سرمایهگذاری در املاک طبق پرتفوی شرکتهای بیمهای، عدم اطمینان، چالشها و فرصتهای شرکت بیمه جهت پیادهسازی IFRS، و ذخیره خطرات طبیعی در شرکتهای بیمهای و چالش پیادهسازی IFRS اشاره کرد، وی یادآور شد: ظرف روزهای آینده در قالب گفت‎وگوی مشروحی با جناب آقای باقرآبادی، دبیر علمی همایش، جزئیات بیشتری در این زمینه به علاقه‎مندان ارائه می‎شود.

 

دبیرکل انجمن در پایان گفت: تا روز برگزاری همایش، هر گونه اطلاعات تکمیلی و جزئیات مربوط به امور اجرایی و محتوای این همایش از طریق صفحه ویژه این همایش بر روی وبگاه رسمی انجمن به نشانی www.iica.ir/39th و کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ایران در شبکه اجتماعی تلگرام به نشانی t.me/iica_ir اطلاع‎رسانی خواهد شد. 

 

    ثبت‎نام در همایش    

علاقه‎مندان به شرکت در این همایش می‎توانند با تکمیل فرم ثبت‎نام به صورت گروهی (بیشتر از سه نفر) و زودهنگام (تا 1 شهریور 1396) و ارسال آن به همراه تصویر فیش واریزی به رایانامه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا دورنگار 88878667 از تخفیف در مبلغ ثبت‎نام تا 33 درصد برخوردار شوند. گفتنی است، با توجه به هماهنگی انجام‎شده با جامعه حسابداران رسمی ایران حضور در این همایش برای حسابداران رسمی و کارکنان حرفه‎ای تحت استخدام آنان دارای امتیاز آموزش حرفه‎ای مستمر مورد قبول جامعه است.

 
نرم افزار حسابداری تیپ